Hårda strider i Bonnland

Solen gassar i den idylliska byn Bonnland. Byborna flanerar längs gatorna och stannar till för att samtala eller ta en fika på kaféet. Men lugnet är bräckligt, Alfaland hotas av sin starkare granne Betaland och ett svenskt kompani ska se till att vapenstilleståndet efterlevs och skydda befolkningen i området.

Hemvärnssoldater ledda av en elev från Markstridsskolan förbereder sig för inbrytning i en byggnad där en milisman har förskansat sig. Foto: Therese Åkerstedt
En tysk soldat har (fiktivt) skadats i en trafikolycka vid gränsen och svenskarna hindrar Betalands soldater från att plundra fordonet. Ett tv-team följer den svenska insatsen och gör nyhetsinslag varje kväll.
En tysk soldat har (fiktivt) skadats i en trafikolycka vid gränsen och svenskarna hindrar Betalands soldater från att plundra fordonet. Ett tv-team följer den svenska insatsen och gör nyhetsinslag varje kväll. Foto: Therese Åkerstedt
Under striden inne i Bonnland blir en av de svenska soldaterna (fiktivt) skadad och tas omhand.
Under striden inne i Bonnland blir en av de svenska soldaterna (fiktivt) skadad och tas omhand. Foto: Therese Åkerstedt
En tysk soldat har (fiktivt) skadats i en trafikolycka vid gränsen och svenskarna hindrar Betalands soldater från att plundra fordonet. Ett tv-team följer den svenska insatsen och gör nyhetsinslag varje kväll. Foto: Therese Åkerstedt
Under striden inne i Bonnland blir en av de svenska soldaterna (fiktivt) skadad och tas omhand. Foto: Therese Åkerstedt

Vi befinner oss på ett övningsfält i södra Tyskland. Till skillnad från vanliga anläggningar för strid i bebyggelse, som bara byggts upp för att öva i, är Bonnland en riktig by som utrymts men som bevarats i originalskick, komplett med gränder, uthus, kyrka och slott. Här genomför officerare vid Markstridsskolan en slutövning. Målet är att de ska kunna verka som insatschefer.
– De ska inte bara öva metoder utan att lösa problem. Ett genomgående tema är ledarskap under svåra situationer. Vi vill komma åt den moralisk-etiska dimensionen. Vi vill visa att de mentala förberedelserna är viktiga och att det finns frågor där det inte går att ge ett riktigt bra svar, säger Christer Thornblad som är ledarskapsansvarig och ingår i övningsledningen.


Det svenska kompaniet består av en pluton med Markstridsskolans elever, som också agerar chefer för de andra plutonerna, samt en hemvärnsinsatspluton och en pluton tyska soldater.


Skottlossning och skrik hörs från byn när det svenska kompaniet börjar framrycka in mot centrum. Militanta milismän öppnar eld från olika byggnader samtidigt som civila befinner sig på gatorna. En mamma blir skjuten i benet och skriker efter sitt barn samtidigt som barnvagnen rullar nerför gatan. En av de svenska soldaterna bärs livlös till sjuktransporten, skjuten i huvudet. Sakta men säkert genomsöks och rensas byggnad efter byggnad och de civila förs i säkerhet.


Några timmar senare har milismännen nedkämpats eller tillfångatagits och svenskarna patrullerar på gatorna. Snart kommer eleverna att ställas inför nästa dilemma. Kompaniet får order om att lämna byn, trots att milismän som mördat civila finns i området. Lämnar de byn kommer byborna att mördas och man gör ett tv-inslag med deras blodiga kroppar. Ska de stanna kvar och skydda byborna som de lovat eller följa order?