Försvarsministern på besök i Karlskrona

Försvarsminister Sten Tolgfors besökte under måndagen de marina förbanden vid Karlskrona garnison.

Flottiljchef Anders Olovsson berättar för ministern om sjöminröjning Foto: Peter Nilsson/Kockums

Ministern fick bland annat se minröjningsfartyget HMS Ulvön och gick till sjöss med prov- och försöksfartyget HMS Fårösund som visade hur havsbotten kan kartläggas med hjälp av högupplösta sonarer. Därefter besöktes ubåten HMS Halland ur Första ubåtsflottiljen.

Sten Tolgfors fick också en förevisning av simulatoranläggningarna för stridsledning på Sjöstridsskolan. Besöket avslutades med en presentation av Dyk- och Navalmedicinska Centrat.