Försvarsmakten kartlägger dumpad ammunition i Vänern

HMS Spårö från 4.sjöstridsflottiljen genomför denna och nästkommande vecka en miljöoperation i Vänern i syfte att kartlägga och identifiera ammunition som dumpats i sjön i början av 1960-talet.

HMS Spårö genomför denna och nästkommande vecka en miljöoperation i Vänern i syfte att kartlägga och identifiera ammunition som dumpats i sjön i början av 1960-talet. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
HMS Spårö genomför insatsen med ordinarie besättning samt en inlånad grupp röjdykare från HMS Kullen.
HMS Spårö genomför insatsen med ordinarie besättning samt en inlånad grupp röjdykare från HMS Kullen. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
HMS Spårö genomför insatsen med ordinarie besättning samt en inlånad grupp röjdykare från HMS Kullen. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten

Under perioden 1958-1965 dumpades cirka 3000 ton ammunition i Vänern. Ammunitionen var kasserad och utgjorde till stor del beredskapsammunition från andra världskriget. I området utanför Otterbäcken har försvarsmakten sedan en tid tillbaka genomfört eftersökningar med främsta syftet att fastställa områdets utbredning. Vidare genomförs dokumentation för att skapa underlag för kommande bedömningar kring hur den dumpade ammunitionen ska hanteras.

HMS Spårö genomför insatsen med ordinarie besättning samt en inlånad grupp röjdykare från HMS Kullen. Från och med sista juni blir värnplikten vilande i Sverige och Spårö har för sista året värnpliktiga ombord. Alla värnpliktiga har avgivit en avsiktsförklaring om att slutföra sin militära grundutbildning på frivillig basis efter den första juli fram till ordinarie utryckning i december. Den sista kullen värnpliktiga dykare är under våren under utbildning i Skredsvik och mönstrar ombord i augusti.

Veckan inleddes med att ge stöd till Göteborgs universitet. En forskargrupp studerar hur vrak rostar och sönderfaller, och på sikt kan utgöra ett hot mot den marina miljön. Spårös bidrag bestod i att hjälpa till att få mätutrustning på plats i anslutning till ett vrak.

Den 23 maj finns HMS Spårö förtöjd på flygflottiljen i Såtenäs och kommer visas upp för allmänheten under Flottiljens dag.