Försörjning från luften

Slutövningen i Skåne och Blekinge är inte bara den sista övningen med värnpliktiga. Det är också en del av Nordic Battlegroups övningsserie. En del av det svenska bidraget till NBG är logistikbataljonen som har till huvuduppgift att försörja övriga delar av stridsgruppen med bland annat mat, vatten, ammunition och drivmedel.

Luftburen försörjning övades för första gången under Systemträningsövningen under måndagen den 10 maj. Herkulesplanet släpper här16 kollin över Ljungbyhedsfältet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Jörgen Eliasson berättade lite mer om Logistikbataljonens uppgift i NBG för media.
Major Jörgen Eliasson berättade lite mer om Logistikbataljonens uppgift i NBG för media. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater och officerare tar emot och hanterar den första övningslasten.
Soldater och officerare tar emot och hanterar den första övningslasten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Jörgen Eliasson berättade lite mer om Logistikbataljonens uppgift i NBG för media. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater och officerare tar emot och hanterar den första övningslasten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Att försörja stridande förband är en avancerad logistiskt företag, enheter kan finnas långt fram i oländig terräng utan vägnät. För att knäcka den nöten kan logistikorganisationen använda sig av luftburen försörjning. Med hjälp av flygvapnets del i NBG, den så kallade Expeditionary Air Wing, EAW, och deras transportflygplan Hercules, flygs förnödenheterna som är lastade på pallar ut till förbanden. Där släpps pallarna ner i fallskärmar så att de stridande enheterna snabbt kan komma åt dem med till exempel terränggående fordon.
– Det är ett effektivt sätt att leverera förnödenheter, ett sätt att komma runt hinder på marken. En sorts tredimensionell logistik, säger major Jörgen Eliasson från logistikskolan på Trängregementet i Skövde.

16 kollin att ta hand om

På måndagen den 10 maj övades luftburen försörjning för första gången under systemträningsövningen. En Herkules lastad med 16 kollin lyfte från Ljungbyheds flygfält och gjorde en kortare flygning innan den släppte lasten från luften några hundra meter från Logistikbasens gruppering på Ljungbyhedsfältet.
– Nu släpps lasten här på hemmabasen för att vi ska komma åt den lätt och kunna träna hanteringen på marken, fortsätter Jörgen Eliasson.

Den här dagen var det värnpliktiga och officerare från bland annat Norrbottens regemente som var på plats för att lära sig hanteringen av lasten. De fick en genomgång hur kollina skulle brytas när de landat.
– Var försiktiga när ni närmar er kollina, när de blåser blir fallskärmarna som spinnakrar och kan dra i väg med lasten, sa löjtnant Michael Quick, Livregementets husarer, ansvarigt befäl på marken.

Mat till soldaterna

Reservdelar, mat, vatten, ammunition och drivmedel är det normala innehållet i kollina, men vid den första övningen var det barlastade.
– Under nästa övning, Joint Challenge, blir på riktigt. Då kommer bland annat vi att fälla en tre dagars ranson mat till soldaterna, avslutar Jörgen Eliasson.