Förnödenheterna måste fram i en allt farligare miljö

Svensk logistikpersonal samverkar nu med danska kollegor för att utveckla förmågan att genomföra logistikverksamhet i internationella insatsområden med hög hotbild.

Internationellt utbyte av erfarenheter är en framgångsfaktor när man bygger upp ett insatsförband. Foto: Carl Edelhjelm
Korpral Frida Jansson Högberg hälsade logistikinspektören välkommen och gav ett soldatperspektiv på logistikarbetet.
Korpral Frida Jansson Högberg hälsade logistikinspektören välkommen och gav ett soldatperspektiv på logistikarbetet. Foto: Carl Edelhjelm
Samverkan mellan mark- och luftstridskrafter är en förutsättning för en effektiv logistik i ett insatsområde.
Samverkan mellan mark- och luftstridskrafter är en förutsättning för en effektiv logistik i ett insatsområde. Foto: Carl Edelhjelm
Korpral Frida Jansson Högberg hälsade logistikinspektören välkommen och gav ett soldatperspektiv på logistikarbetet. Foto: Carl Edelhjelm
Samverkan mellan mark- och luftstridskrafter är en förutsättning för en effektiv logistik i ett insatsområde. Foto: Carl Edelhjelm

Logistik är Försvarsmaktens benämning på förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikations- och sjukvårdstjänst som är förutsättningar för uthållighet i de olika insatserna världen över.  Från den första januari 2011 kommer Logistikbataljonen från Trängregementet att utgöra en del av EU’s krisberedskap genom att ansvara för logistiken i snabbinsatsstyrkan, Nordic Battlegroup, NBG.

Under övningen Joint Challenge, som just nu genomförs i Skåne, har en grupp danska logistikspecialister deltagit för att tillföra och utbyta erfarenheter och kompetenser. Danska logistikförband har stor erfarenhet av att arbeta i utsatta insatsområden och agerar i miljöer med extrem hög hotbild. 

– Det är en stor fördel för oss att kunna dra nytta av danskarnas erfarenheter av att uppträda med logistikförband i farlig miljö. Det ger oss möjlighet att öva på rätt sätt för att ge soldaterna bästa möjliga förutsättningar att lösa sin uppgift på ett säkert sätt, säger Överstelöjtnant Curt-Ove Jakobssons, ställföreträdande regementschef på Trängregementet.

Under säkra förhållanden hemma i Sverige kan försvarsmakten även nyttja civila logistikresurser men i de insatsområden, där Nordic Battlegroup kan komma att sättas in råder en betydligt högre hotbild. Därför måste militär logistik genomföras på ett helt annat sätt än den civila klarar av. I ett militärt insatsområde finns inga säkra vägar eller överlämningsplatser. Logistikbataljonen måste själv transportera förnödenheterna hela vägen fram till insatsenheterna. Transporterna måste genomföras med högre skyddsnivå, stridsutbildad militär personal, utökad beväpning och anpassad taktik med bland annat konvojkörning och skyddseskort.

Den nya taktiken ställer helt nya krav på samverkan mellan Logistikbataljonen och mottagaren. När underhållskonvojen rullar längre fram i insatsområdet skyddas den av mottagande förband och kan även med mindre enheter bli underställd för att lösa sin uppgift som en integrerad del i det mottagande förbandet.

Samarbetet gynnar även danskarna. Samverkan mellan Logistikbataljonen och flygvapnet, som skapar förutsättningar för effektiva integrerade mark- och flygtransporter, var något som danskarna ville lära sig mer om.

– Logistikbasen är mycket välorganiserad, vi vill gärna ta del av er organisationsstruktur, berättade Major Busk från den danska logistikskolan.

– En viktig framgångsfaktor är den duktiga personalen. Det märks att frivilligheten redan börjat slå igenom. Soldaterna är proffs som är motiverade och kan sina jobb, sade Logistikinspektören, generalmajor Bengt Andersson som följde verksamheten under drygt två dygn.