Förlust av en automatkarbin modell 5

I samband med Försvarsmaktens övning i Skåne har ett vapen försvunnit. Det var under ett mörkermoment i Ystad som man upptäckte att en automatkarbin modell 5 (AK 5) saknades. När detta upptäcktes larmades polisen och man vidtog åtgärder enligt rutin.

Samtidigt larmades polisen. Området där vapnet försvann har sökts igenom ett antal gånger av personal från polisen och Försvarsmakten.

– Vi kan konstatera att våra rutiner för vapenhantering inte har följts. Det är ytterst allvarligt och helt oacceptabelt, säger Björn Eriksson, som är säkerhetschef vid övningen.

Vi fortsätter givetvis att leta på alla tänkbara platser, avslutar han.

– Om någon hittar vapnet ska man kontakta polisen eller närmaste militära förband. Det är inget alternativ att behålla vapnet då det är ett vapenbrott som kan betecknas som grovt, säger Ewa-Gun Westford, informatör vid polisen i Skåne.

Kontakt
Jan Bohman
Press- & informationscentret
Försvarsmaktens övning i Skåne
Telefon 070-584 60 65

Vid frågor angående polisens utredning
Ewa-Gun Westford
Polisen i Skåne
Telefon 070-547 18 57