Fallskärmskollin landade på åker

Tolv fallskärmskollin med förnödenheter landade idag klockan 19 på fel plats i samband med Försvarsmaktens övning i Skåne.

Kollina transporterades med ett militärt transportflygplan för att fällas över Rinkaby skjutfält, i syfte att öva så kallad luftburen försörjning – att kunna försörja trupper på marken med förnödenheter när man inte kommer fram på annat sätt. De består av små lastpallar om 1,2x1,2 meter som är surrade och packade för att tåla fällning och landning med fallskärm.

Kollina landade i en åker mellan Rinkaby och Horna, väster om väg 118, vilket var cirka två kilometer sydväst om den planerade landningsplatsen på Rinkaby skjutfält.

Inga skador på personer eller materiel har inträffat. De mindre skador på odlingar som uppstod på landningsplatsen kommer Försvarsmakten att ta ansvar för. Försvarsmakten bärgar nu lasten i samråd med markägaren, och undersöker orsaken till det inträffade.

För mer information, kontakta:
Vakthavande befäl, flygtaktiska staben, Högkvarteret, tfn 08-788 94 88