En ungdomlig 70-åring

Alla som tror att hemvärnssoldater fortfarande är män i övre medelåldern får tänka om. I dag är medelåldern 38 år och ungefär 15 procent är kvinnor. En enorm skillnad jämfört med för 13 år sedan då medelåldern var 57 år. – Vi har haft en bra utveckling och föryngring under ett antal år nu. Soldaterna är mycket lojala och motiverade till de nya uppgifter och krav vi ställs inför, säger kapten Dan Enbom, chef för 634:e insatskompaniet.

Med sikte på framtidens utmaningar. Soldaterna i den nyorganiserade 63:e hemvärnsbataljonen genomför i veckan sin första stora krigsförbandsövning i området kring Norrbottens flygflottilj och Kallax flygbas. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
Rickard Fredriksson från Kiruna, en av många unga som trivs i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.
Rickard Fredriksson från Kiruna, en av många unga som trivs i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
Bataljonen har kvalificerade sjukvårdsresurser som ska kunna se till att eventuellt skadade ska kunna överleva och transporteras till sjukhus inom en timme. Susanne Isaksson och Patrik Nimenius tar här hand om en spelad skada i ett av sjukvårdstälten.
Bataljonen har kvalificerade sjukvårdsresurser som ska kunna se till att eventuellt skadade ska kunna överleva och transporteras till sjukhus inom en timme. Susanne Isaksson och Patrik Nimenius tar här hand om en spelad skada i ett av sjukvårdstälten. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
Rickard Fredriksson från Kiruna, en av många unga som trivs i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
Bataljonen har kvalificerade sjukvårdsresurser som ska kunna se till att eventuellt skadade ska kunna överleva och transporteras till sjukhus inom en timme. Susanne Isaksson och Patrik Nimenius tar här hand om en spelad skada i ett av sjukvårdstälten. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten

Försvarsmakten bidrar till fred och stabilitet i vår omvärld genom internationella hjälpinsatser, både civilt som militärt. Militära medel måste trots det kunna sättas in direkt om något oförutsett händer här i Sverige. Här får Hemvärnet en allt viktigare roll att fylla.
I dag lördag den 29 maj fyller Hemvärnet 70 år. Dagen till ära kommer Hemvärnet att genomföra en rad olika aktiviteter ute i landet och synas i övningar, uppvisningar, rekryteringsaktiviteter och konserter med de många hemvärnsmusikkårerna.

Hemvärnets roll

Rikshemvärnschefens paroll ”Framåt med Hemvärnet” ger ett tydligt mål av vilka förmågor vi ska ha i framtiden. Färre men vassare och samövade förband istället för enskilt välutbildade soldater. Tre månaders grundutbildning införs för alla inom Försvarsmakten. Därefter väljer man att söka till de Nationella skyddsstyrkorna eller till insatsförbanden. 

Ny organisation

För I 19 och Norrbottensgruppens del innebär det att Luleå älvdals och Piteå älvdals hemvärnsbataljoner slås samman till 63:e hemvärnsbataljonen. Ytterligare ett insatskompani upprättas och mer materiel tillförs. Övningar kommer från och med nu att genomföras i förband där den menige soldaten gör en krigsförbandsövning om fyra dygn och insatssoldater gör totalt åtta dygn per år. Chefer och specialister gör lite mer tid och det kompletteras med hemortsutbildning där i huvudsak plutonchefen utbildar sin pluton. Utbildningspremien har också höjts avsevärt.

Under den här veckan, 24-30 maj, genomförs den första krigsförbandsövningen för den nyorganiserade 63:e hemvärnbataljonen. Totalt deltar drygt 400 hemvärnssoldater i övningen.
– Det här är mycket bra, jag tror att två rejäla övningar per år i en större organisation kommer att ge mer för alla, säger insatssoldaten Rickard Fredriksson från Kiruna.

Rickard är 28 år och gick med i Hemvärnet direkt efter värnplikten 2002. Han ingår i 634:e insatskompaniet i Luleå som tidigare hette Luleå Marina hemvärnskompani och bildades 1990.
– Jag gick med direkt efter muck och har aldrig ångrat mig. Vi har så härlig sammanhållning och kamratskap att jag åker från Kiruna för att vara med, fortsätter han.

Under 30

Rickards kompani som har en medelålder på under 30 år har också utvecklat en extra god sammanhållning och anda genom sin egen kamratförening.
– Vi rekryteringsbas finns främst bland dem som studerar på Luleå universitet så det är bland annat därför vi har så låg medelålder, berättar kompanichefen Dan Enbom.

Kamratföreningen bildades 1996 och är enligt Enbom grunden för den goda andan i förbandet. Det ordnas till exempel gemensam löpträning på onsdagar, gemensam lunch varannan torsdag på universitet samt teambuilding och andra aktiviteter för att bygga förbandsandan,
– En av soldaterna på kompaniet arbetar tidvis i Ungern. Men han har tagit semester från sitt jobb där för att kunna vara med i den här övningen, det är vad jag kallar lojalitet, avslutar Dan Enbom.