En bakre resurs att lita på

Under säkrare förhållanden, långt ifrån huvudkonfliktområdet, genomförs tekniskt understöd åt de stridande delarna under arméns slutövning, JC 10. Stridsvagnar, pansarterrängbilar, elverk och telehjälmar står på kö för att bli felsökta, lagade eller att få en service av FMTS tekniska pluton.

Stridsfordonet ska få en ny slutväxel och för att komma åt måste hela bandet tas bort. Foto: Åsa Andersson
Fredrik Larsson mekar. Han gillar övningen, speciellt när de sätts på prov.
Fredrik Larsson mekar. Han gillar övningen, speciellt när de sätts på prov. Foto: Åsa Andersson
Alexander Sjöcrona i färd med att installera en ny motor i elverket.
Alexander Sjöcrona i färd med att installera en ny motor i elverket. Foto: Åsa Andersson
Fredrik Larsson mekar. Han gillar övningen, speciellt när de sätts på prov. Foto: Åsa Andersson
Alexander Sjöcrona i färd med att installera en ny motor i elverket. Foto: Åsa Andersson

Hela logistikbasen har sin gruppering vid en taktisk flygplats i Ljungbyhed, en plats som valts med tanke på den låga hotbilden. På basen grupperar bland andra försörjningspluton, trosspluton och sjukvårdspluton. Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, har sin tekniska pluton på plats. Plutonen består av 65 man och de ansvarar för det bakre understödet till övningens 4500 deltagare, befäl och värnpliktiga, och cirka 1500 fordon.

"Kundmottagning" lyder en stor skylt framme vid teknisk plutons förläggningsplats, här tas den första kontakten för att lämna in materiel för reparation eller service.

– Nu har vi en väldigt hög belastning, berättar plutonchefen Hans-Olof Egberth. Det har kommit in ärenden som jag aldrig sett tidigare, vilket är både roligt och utmanade.

Elddop

De värnpliktiga soldaterna är nu inne på slutspurten av sin tjänstgöring och slutövningen är ett elddop för dem och deras färdigheter som mekaniker. Nu får de praktiskt tillämpa det som de lärt sig under utbildningsåret.

Slutövningen Joint Challenge, JC 10, påbörjades direkt efter Systemträningsövningen, STÖ 10, vilket gör att både soldaterna och materielen påverkas.

– Just att det är en så lång sammanhängande övningsserie gör att vi utsätts för prövningar, det sliter på både materielen och soldaterna, menar Egberth.

Alexander Sjöcrona sitter inne i ett av tälten och skruvar på 4000 watts elverk.

– Det har körts utan olja så motorn har skurit, berättar han. Vi har bytt motorn och håller på att sätta i den nya. Det är roligt att få in repobjekt och sitta och meka lite. Speciellt när man vet vad man gör, säger han och skrattar lite.

Klurigheter

I ett annat tält byts kolvringar på ett elverk och filter på ett annat.

– Det är en rolig och givande övning, tycker Christoffer Schüler Lundblad. Det kommer vanliga "standardfel" och sen kommer något som man inte ens kunde tänka sig.

– Ja, det är då man får klura, flikar Fredrik Larsson in. Som när vi fick in en diskmaskin från koket. Då fick vi testa vad vi kunde och det var kul!

Lite längre bort håller Albin Andersson och Robin Landgren på att byta slutväxel på ett Stridsfordon 90.

– Vi har haft jobb och något att göra hela tiden, säger de samstämmigt. Ja, vi har mer att göra nu än under förra övningen, fortsätter Albin.

Muck

I skrivande stund återstår det ett par dagar av övningen. När de sedan kommer tillbaka till FMTS är det inte långt kvar till muck.

– Det är både tråkigt och skönt att det är avklarat på samma gång. Vi är en bra pluton, ett gott gäng, så för den delen är det tråkigt att det snart är slut, berättar Alexander. Jag trivs väldigt bra i Försvarsmakten! Jag har sökt specialistofficersutbildningen nu till hösten, men funderar också lite på soldatyrket det är ju en ny möjlighet, avslutar han och återgår till reparationsarbetet av elverket.

Plutonchefen är nöjd med övningen, framförallt att den är under så lång tid, med alla extra utmaningar det innefattar.

– Hela kedjan testas i detta, allt från att beställa materiel till att skicka reservdelar och mat, det är bra, säger Egberth.

Reparationerna fortgår och nya reparationsobjekt kommer hela tiden till. Om och när tjänsten kräver pågår arbetet dygnet runt för att lösa uppgifterna. Slitsamt kanske, men ack så viktigt med fungerande materiel i övningen!