De skyddar flygbasen

Ett flyglarm ljuder över Ljungbyheds flygplats och över tusen personer kastar sig rakt ner på marken för att ta skydd. I den övning som pågår har luftvärnet i uppgift att skydda flygbasen, och övar nu ett nytt koncept för hur man larmar vid hot från luften.

Fientligt flyg i sikte. Skytten på robot 70 låser på det anfallande flygplanet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Thomas Gustafsson, soldat vid Trängregementet, är i färd med att byta elverk. Han är beredd att ta skydd om varningslarmet ljuder.
Thomas Gustafsson, soldat vid Trängregementet, är i färd med att byta elverk. Han är beredd att ta skydd om varningslarmet ljuder. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
När fientliga plan närmar sig ljuder sirenen över flygbasen och hela Ljungbyhed.
När fientliga plan närmar sig ljuder sirenen över flygbasen och hela Ljungbyhed. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Johan Ek är robotskytt vid luftvärnsbataljonen, och hoppas få anställning som soldat efter sommaren.
Johan Ek är robotskytt vid luftvärnsbataljonen, och hoppas få anställning som soldat efter sommaren. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Thomas Gustafsson, soldat vid Trängregementet, är i färd med att byta elverk. Han är beredd att ta skydd om varningslarmet ljuder. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
När fientliga plan närmar sig ljuder sirenen över flygbasen och hela Ljungbyhed. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Johan Ek är robotskytt vid luftvärnsbataljonen, och hoppas få anställning som soldat efter sommaren. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

På flygplatsen i Ljungbyhed har Försvarsmakten upprättat en så kallad taktisk flygplats, där en logistikbataljon är grupperad för att förse de olika förbanden med förnödenheter, sjukvård och tekniskt underhåll. Där finns också en luftvärnsbataljon, med uppgift att skydda flygbasen mot anfall från luften, och fyra olika robotenheter finns i terrängen runt flygplatsen.

Kastar sig i skydd

Strax efter tio på förmiddagen ser operatörerna i luftvärnets ledningscentral tre flygplan på radarskärmen, och bedömer att de är fientliga. De utlöser ett varningslarm – tre sekunders signal varvas med en sekunds tystnad. Alla släpper vad de har för händer och kastar sig ner, var de än befinner sig. Där ligger de i tre minuter, och sedan söker de ett bättre skydd, där de kan ligga kvar tills larmet blåser faran över med en lång signal.

– Det är första gången vi testar det här konceptet i en större övning, berättar kapten Mattias Hallgren från Luftvärnsregementet, Lv 6. Det bygger på erfarenheter från internationella insatsområden, som visar att skadeutfallet minskar markant när man kan varna för ett anfall från luften så att soldaten hinner ta skydd på marken.

Utbildning om larmet

Nu har all personal på och runt flygbasen fått utbildning av luftvärnet så att de vet hur de ska agera vid varningslarm. Thomas Gustafsson från Trängregementet stod och lastade ett flak när larmet ljöd.
– Jag fick springa undan från flaket så fort jag kunde och kasta mig på marken, säger han. Han tycker att larmningsfunktionen är bra, och hans kollega Jonatan Ring håller med:
– Är det ett hot är det bra att man får veta det.

Större sammanhang

Den robotgrupp som står strax söder om Ljungbyhed har högsta eldberedskap, och när de fientliga planen går in mot flygplatsen låser robotskytten Johan Ek robotsiktet på det första planet för att simulera ett skott.
– Det gick hyfsat, säger han efteråt, jag fick snabbt in planet i finsiktet.
Han är nöjd med sin befattning som skytt på robot 70, och tycker att det är givande att delta i slutövningen.
– Det blir ett större sammanhang när man inte bara är fyra robotskyttar, säger han. Man förstår mycket mer hur alla delar av försvaret måste fungera ihop.

Nu ser han närmast fram emot att få skjuta skarpt med robot 70 under ett senare moment i övningen. Efter muck vill han gärna fortsätta i Försvarsmakten och har sökt jobb som robotskytt nu när de första soldaterna anställs vid Lv 6 i augusti.
– Jag tycker det har varit kul och intressant, och vill gärna utbilda mig mer för att bli ännu bättre på det här, säger han.