Dags för vårens övningar i Skåne

Idag börjar fyra veckors militär övning i södra Sverige. Det är slutet på en lång rad övningar som genomförts under våren. Samtidigt är det slutprov för den sista kullen värnpliktiga.

I väntan på att alla förband ska komma på plats finns det för dem som redan är här tid för planering, vila och för de som varit förtänksamma en stunds läsning. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Den första delen övningarna, som kallas Systemträningsövning 10, genomförs 3:e till 12:e maj. Syftet är att kontrollera att de olika förbanden verkligen fungerar tillsammans. 17:e till 27:e maj genomförs den andra delen, Joint Challenge 10, som är slutprovet för förbanden. Då kommer deltagarna att öva längs hela konfliktskalan, från fredsbevarande insats till fullt krig.

De moment som soldaterna kommer att öva under den första delen är bland annat skarpskjutning; genomsök av områden och byggnader för att undanröja eventuella minor; strid i bebyggelse; anfall, försvar och fördröjningsstrid samt samarbete med andra myndigheter. Allt övas med målsättningen att klara av internationella åtaganden.

Drygt 4 500 personer som ska delta i övningen är nu på väg till eller redan på plats i övningsområdet. Eftersom många personer deltar i övningen kommer även ett stort antal transporter att genomföras på vägarna runt om i södra Sverige, framför allt i Skåne.

Många moment i övningarna kommer att genomföras utanför militära övningsfält. Anledningen är att Försvarsmakten ska kunna lösa uppgifter i en miljö där människor lever, bor och verkar. Därför behöver vi öva så realistiskt som möjligt.