Carl Bildt besökte Eunavfor i Djibouti

Utrikesminister Carl Bildt besökte i helgen Eunavfors multinationella logistikenhet, FHQ SA, i Djibouti. Detta som en del i hans rundresa till Senegal – Djibouti – Bahrein under den gångna veckan.

Utrikesminister Carl Bildt och överstelöjtnant Sven Hansson, chef för Eunavfors multinationella logistikenhet i Djiboutii. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten

Överstelöjtnant Sven Hansson, chef för Eunavfors multinationella logistikenhet i Djibouti, informerade utrikesministern om operation Atalanta och om läget i operationsområdet. Utrikesministern ställde flera frågor som berörde den svenska ledningsrollen med ett flytande högkvarter ombord på HMS Carlskrona (FHQ A). Han visade även intresse för komplexiteten i denna operation med hänsyn till det stora operationsområdet, multinationaliteten och de olika intresseområden som inblandade aktörer företräder.

Logistikenheten i Djibouti koordinerar stödet till de sjögående enheterna i Eunavfor.

Carl Bildt uttryckte tillfredställelse över att Eunavfor lyckats med sin huvuduppgift – att förhindra kapning av WFP:s (FN-organet World Food Programme) nödhjälpsfartyg. Engagemanget i frågan; hur man kan motverka piratverksamheten utanför Somalia, gick inte att ta miste på, han berörde även detta ämne i två inlägg på sin kända blogg ”Alla dessa dagar”, direkt efter besöket i Djibouti.

– Jag är oroad när jag ser att man fortsätter att betala mycket stora belopp för att friköpa olika kapade fartyg, och det säger sig självt att detta skapar nya incitament för verksamheten, konstaterade utrikesminster Carl Bildt.