Bra start för Focus

61:a luftvärnsbataljonen är grupperad på norra Gotland och marinens 41:a korvettdivision bevakar infarten till hamnen i Kappelshamn. I övning Focus scenario råder ett spänt säkerhetsläge, och man är beredd på ett angrepp mot svenskt territorium från en fientlig makts hangarfartygsgrupp som är på väg upp genom Östersjön.

Robotskytt Martin Müller har bra utsikt och skjutvinkel från sin plats på en ås vid vattnet. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Joel Lundin och Erik Bjerke har klättrat 25 meter upp i en hög mast för att fästa en antenn.
Joel Lundin och Erik Bjerke har klättrat 25 meter upp i en hög mast för att fästa en antenn. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Gruppchefen Richard Fondelius är nöjd med den utbildning han fått hittills och ser fram emot övningen.
Gruppchefen Richard Fondelius är nöjd med den utbildning han fått hittills och ser fram emot övningen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Joel Lundin och Erik Bjerke har klättrat 25 meter upp i en hög mast för att fästa en antenn. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Gruppchefen Richard Fondelius är nöjd med den utbildning han fått hittills och ser fram emot övningen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

– Vi har snabbt och effektivt förflyttat våra styrkor till Gotland, säger stf regementschef Ove Tirud, övningsledare för Focus. Nu är de grupperade på olika strategiska platser, redo att börja övningen.

Högt på en ås av kalkstensgrus står fyra eldenheter för robot 70 uppställda. Härifrån har de utsikt över en hel vik, och skjutvinkel åt alla håll. Det handlar om att markera närvaro och slagkraft gentemot den fientliga styrkan i övningen.
En bit in från kusten har bataljonens ledning och trossfunktioner grupperat i skydd av tallskog. Soldater sätter upp tält, drar kablar och bygger skyddsvärn.
Tjugofem meter upp i luften hänger två soldater i en mast för att montera en antenn till stamnätet – det sambandssystem som används mellan alla enheter i övningen.
– Det ska bli kul, säger gruppchefen, Richard Fondelius. Det är roligare att vara på övning än i lektionssal.
Han och de två andra soldaterna har fått en särskild klättringsutbildning som de fick användning för här eftersom det fanns en hög mast att fästa antennerna i. Richard Fondelius är nöjd med sin soldatutbildning, med kamratskapet, befälen och inte minst med själva utbildningen.
– Jag är tekniskt intresserad och kan inte tänka mig någon bättre tjänst än den här. Klättringsutbildningen är dessutom meriterande när man söker civila jobb, säger han.

Nu när alla är på plats ökar tempot i övningen och säkerhetsläget i scenariot kommer att skärpas. Soldater och befäl i luftvärnsbataljonen och korvettdivisionen kommer att få allt svårare uppgifter att lösa.
På motståndarsidan finns flygvapnet i form av F 17, som har etablerat en flygbas på Gotland för att kunna göra flygningar på olika höjder och agera fientlig styrka mot luftvärnet och marinen.