Avstamp för Aerospace Forum Sweden 2010

Försvarsmaktens huvudflygdag den 13 juni sker i samband med en hyllning av att svenskt flyg firar 100-års jubileum. Under onsdagen hölls en presskonferens vid Helikopterflottiljen i Linköping för att göra ett officiellt avstamp för evenemanget.

Garnisonschef Magnus Westerlund blir intervjuad. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj/Försvarsmakten
Mikael Parr, Stig Rydell,  Magnus Westerlund, Paul Lindvall och Mats Palmberg satt i panelen.
Mikael Parr, Stig Rydell, Magnus Westerlund, Paul Lindvall och Mats Palmberg satt i panelen. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj/Försvarsmakten
Mats Palmberg, Magnus Westerlund och Urban Wahlberg vid en helikopter 15.
Mats Palmberg, Magnus Westerlund och Urban Wahlberg vid en helikopter 15. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj/Försvarsmakten
Mikael Parr, Stig Rydell, Magnus Westerlund, Paul Lindvall och Mats Palmberg satt i panelen. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj/Försvarsmakten
Mats Palmberg, Magnus Westerlund och Urban Wahlberg vid en helikopter 15. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj/Försvarsmakten

Aerospace Forum Sweden är ett starkt, tydligt och utvecklande samarbete mellan kommun, näringsliv, universitet och statliga myndigheter i regionen. Vid presskonferensen presenterades detaljprogrammet över de fyra dagarna 10- 12 juni.

Panelen vid presskonferensen bestod förutom av garnisonschef Magnus Westerlund även av Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande, Urban Wahlberg, projektledare, Mats Palmberg, marknadschef för SAAB AB, Stig Rydell från Försvarshögskolan, samt Mikael Parr, chef för Flygvapenmuseum. Övriga medarrangörer, såsom NuLink, Marknadsbolaget fjärde Storstadsregionen och Totalförsvarets forsknings institut deltog också.

Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall framhöll att det tekniska kunnandet som finns i Linköpingsregionen är det kunnande som endast finns representerat i permanenta länder som är med i FN:s säkerhetsråd.

– Detta är ett av de största evenemangen i Flygvapnets historia. Det svenska flygets vagga stod på Malmen och vi är stolta över att kunna få möjlighet att genomföra detta evenemang. Jag skulle vilja likna Aerospace Forum Sweden vid flygarrangemanget i Franska Le Bourget, säger Magnus Westerlund, chef för Linköpings garnison.