Artilleriregementet övar i Skåne

Artilleribataljonen har lämnat Boden för att öva i Skåne. Under maj månad kommer bataljonen att delta i två stora övningar. Det är Systemträningsövning 10, STÖ 10, och Joint Challenge 10, JC 10. De flesta av arméns förband deltar samt några enheter ur Flygvapnet.

Regementets personal styrde kosan söderut mot slutövningarna i Skåne. Foto: Ann-Kristina Sköld/A9/Försvarsmakten
Lunch på kajen i Trelleborg.
Lunch på kajen i Trelleborg. Foto: Ann-Kristina Sköld/A9/Försvarsmakten
Lunch på kajen i Trelleborg. Foto: Ann-Kristina Sköld/A9/Försvarsmakten

Artilleriregementets soldater tog sig till Skåne på olika vägar. Största delen åkte från Boden med flyg till Sturup. En del åkte buss eller tåg dit direkt hemifrån. Gemensamt för alla var förväntningarna på att komma ner till en ny del av landet att öva i. STÖ 10 började med att materielen hämtades i Trelleborgs hamn. Den hade gått med båt från Luleå några dagar tidigare.

En rejäl konvoj lämnade hamnen och körde mot Ravlunda skjutfält, där första förläggningen upprättades.

Dessa två övningar är de sista med värnpliktiga soldater. Från första juli kommer ett nytt personalförsörjningssystem och värnpliktssystemet kommer att läggas vilande. Den grundläggande militärutbildningen kommer att bli helt frivillig och efter den kan soldaterna eventuellt erbjudas anställning i Försvarsmakten.