Alla tränar strid

Grunden för Försvarsmaktens verksamhet är den väpnade striden och alla förband måste kunna överleva för att kunna verka. Därför tränar också stöd- och funktionsförbanden strid även om det inte är deras huvuduppgift.

En grupp ur Blekinge flygflottiljs markförband under skarpskjutningsövning på Rinkaby skjutfält. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Understödet på plats för att hjälpa den pluton som hamnat i strid.
Understödet på plats för att hjälpa den pluton som hamnat i strid. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Övningsmoment med skadade ingår i skarpskjutningen.
Övningsmoment med skadade ingår i skarpskjutningen. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Understödet på plats för att hjälpa den pluton som hamnat i strid. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Övningsmoment med skadade ingår i skarpskjutningen. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

På Rinkaby skjutfält utanför Kristianstad är det skarpskjutning varje dag under systemträningsövningen. De förband som tränas på fältet är så kallade stöd- och funktionsförband, det vill säga förband som inte har strid som huvuduppgift men de är en förutsättning för att Försvarsmaktens system ska fungera.

Strid från fordon

Förutsättningen för övningen är att kompaniet är under framryckning till en grupperingsplats. Under framryckningen genom en by blir kolonnen av fordon beskjutna från sidan, ett inte alls orealistiskt scenario för alla förband. Genom att understödja varandra mellan plutonerna och med hjälp av eldunderstöd av granatkastare tränas kompaniet i att lösgöra sig från beskjutningen och bekämpa motståndaren.

– Trenden är att hotet mot förband utan splitterskydd och konvojer ökar allt mer, de uppfattas som enklare mål att bekämpa än de hårda anfallstäterna, säger chefen för Trängregementet, Mats Ström, som besöker övningen. Det är oerhört viktigt att vi tränar alla våra förband att kunna hantera sådana här situationer, fortsätter han.

Skjutledaren Christian Fast, elev vid Markstridsskolan, håller med om att det är viktigt att öva åtgärder då förbandet blir utsatt för ett eldöverfall.
– En hel del förband har hunnit vara hos oss på Rinkaby nu, och de håller överlag en hög standard.

Även soldaterna tycker att träningen ger resultat.
– Det är jätteviktigt att träna med skarp ammunition och att alla delar av i kompaniet får öva tillsammans, det gör att man ser helheten, säger eldsignalisterna Oskar Jansson och Ignacio Lopez från Artilleriregementet i Boden.