Afghanistanstyrkan genomförde ”shura”

Byäldstar från sju byar i det svensk-finska ansvarsområdet inbjöds nyligen till en ”shura” som är ett slags samråd. Värd för mötet var chefen för PRT Mazar-e-Sharif överste Christer Tistam. Sättet att möta byborna är ett av många som bygger på att skapa en dialog och vinna den afghanska befolkningens förtroende allt enligt Isafchefen general McChrystals strategi.

Byäldstar från sju byar i det svensk-finska ansvarsområdet inbjöds till en ”shura” vid det svensk-finska PRT:t. Värd för mötet var chefen för FS 18 överste Christer Tistam. Foto: Fredrik Wass/ Försvarsmakten
Isafchefen general McChrystal möter chefer ur det norra kommandot på en resa där han berättat om den nya strategin.
Isafchefen general McChrystal möter chefer ur det norra kommandot på en resa där han berättat om den nya strategin. Foto: Henrik Eskilsson/ Försvarsmakten
Byborna vittnar om att de fortfarande känner ett hot från kriminella grupperingar men att de är glada över de afghanska säkerhetsstyrkorna och Isaf:s närvaro.
Byborna vittnar om att de fortfarande känner ett hot från kriminella grupperingar men att de är glada över de afghanska säkerhetsstyrkorna och Isaf:s närvaro. Foto: Fredrik Wass/ Försvarsmakten
Nästa shura som planeras ska ske på plats i någon av de sju byarna. Då ska några projekt vara avklarade så de kan utvärderas.
Nästa shura som planeras ska ske på plats i någon av de sju byarna. Då ska några projekt vara avklarade så de kan utvärderas. Foto: Fredrik Wass/Försvarsmakten
Isafchefen general McChrystal möter chefer ur det norra kommandot på en resa där han berättat om den nya strategin. Foto: Henrik Eskilsson/ Försvarsmakten
Byborna vittnar om att de fortfarande känner ett hot från kriminella grupperingar men att de är glada över de afghanska säkerhetsstyrkorna och Isaf:s närvaro. Foto: Fredrik Wass/ Försvarsmakten
Nästa shura som planeras ska ske på plats i någon av de sju byarna. Då ska några projekt vara avklarade så de kan utvärderas. Foto: Fredrik Wass/Försvarsmakten

Byarna är belägna i ett av flera viktiga områden som den svensk-finska styrkan speciellt arbetar med. Genom att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna och de lokala ledarna ska kriminella och ideologiskt drivna grupperingars inflytande brytas.

Säkerhet en förutsättning för utveckling

Byborna vittnar om att de fortfarande känner ett hot från kriminella grupperingar men att de är glada över de afghanska säkerhetsstyrkorna och Isaf:s närvaro. När säkerheten förbättras i byarna möjliggörs civila utvecklingsinsatser. Genom att utvecklingen tar fart vänds en negativ trend och fler afghaner ser att det finns ett alternativ till de kriminella nätverken.
– Vår närvaro i dessa byar har en avgörande betydelse för säkerheten. Nyligen har vi byggt upp en säker bas i området för de afghanska poliser och militärer som på sikt helt ska ansvara för säkerheten, säger Christer Tistam.

Civila utvecklingsrådgivare deltog

Utvecklingsrådgivare både från svenska Sida samt amerikanska USAID fanns på vid shuran  för att lyssna till de behov som byborna hade. Önskemål om förbättring av vägar, byggande av skolor samt skolmateriel stod högst på dagordningen. Målet är att vissa av projekten ska genomföras av byborna själva med stöd från Sida och USAID.

Samverkansteam

På mötet fanns också representanter från Military Observation Team (MOT) som dagligen besöker afghanerna i deras byar. Vid nästa shura ska ett separat möte hållas med kvinnorna i byarna för också lyssna till deras särskilda behov.
– Nästa shura planeras redan och kommer att ske inom någon månad. Då ska några projekt vara avklarade så de kan utvärderas och användas för vidare diskussioner med byborna, avslutar Christer Tistam.