2.amfibiebataljonen på slutövning

Under knappt två veckor genomför 2.amfibiebataljonen slutövning med omkring 850 man i Stockholms mellersta och norra skärgård. Scenariot bygger på att bataljonen är en del av en större internationell styrka som ska separera två stridande parter åt, länderna Opal och Coral.

Soldater ur amfibieskyttekompaniet landstiger för att ta kontroll av en ö. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Peter Hammarberg i vattnet i väntan på räddning.
Peter Hammarberg i vattnet i väntan på räddning. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Stridsbåt 856 kommer till undsättning.
Stridsbåt 856 kommer till undsättning. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Värnpliktig Martin Nilsson från Marinbasen blöts ned för sjukvårdsmomentet.
Värnpliktig Martin Nilsson från Marinbasen blöts ned för sjukvårdsmomentet. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Peter Hammarberg i vattnet i väntan på räddning. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Stridsbåt 856 kommer till undsättning. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten
Värnpliktig Martin Nilsson från Marinbasen blöts ned för sjukvårdsmomentet. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten

I övningen går gränsen mellan länderna från Örebro till Kapellskär. Den sistnämnda är en viktig hamn och bataljonen, med stöd av bevakningsbåtar och korvetter från 4.sjöstridsflottiljen, har tagit och kontrollerar flera leder in till hamnen. Även ett finskt kustjägarkompani ur Nylands brigad från Finland är med.

– Det har varit mycket bra och givande. Enligt de finska värnpliktiga är det den bästa övningen hittills för dem. Övningen är en bra moralhöjare, säger Anders Gardberg, chef för Nylands brigad.

Bataljonen lämnade Berga i måndags och har övat i högt tempo fram till torsdag kväll. Fredag och delar av lördagen vilade, åt och återhämtade soldaterna. Inom kort ska Väddö skjutfält anfallas och tas. Men alla vilade inte. Ett SAR-moment, Search and Rescue, genomfördes under lördagen. Scenariot var att en stridsbåt blivit beskjuten och att en person hamnade i vattnet, en fick skallskador och en hade brännsår för att öva skadekedjan. Bataljonens snabbinsatsstyrka var snabbt på plats och hittade stridsbåt med den brännskadade, men därefter avstannade letandet efter de andra. Till slut hittas figuranten i vattnet:

– Jag känner mig som en 90-åring, men annars är det bra. Torrräkten var tät. säger Peter Hammarberg