Vulkanaska stoppar flygövning

Med anledning av vulkanutbrottet som skedde på Island natten till onsdagen är samtliga flygningar inställda i övningen Frisian Flag 2010 som just nu pågår i Nederländerna.

De flygplan som taxade mot start- och landningsbanan fick vända och taxa tillbaka. Foto: Louise Levin

Beslutet att ställa in dagens flygningar tog övningsledningen för Frisian Flag och nådde deltagarna vid 10-tiden.

De flygplan som redan hade startat fick vända om för att landa.