Vintersol har startat

Nu är övning Vintersol igång, på måndagen började förbanden rulla ut i övningsområdet.– Äntligen, det här är den sista kontrollen innan vi åker ner på slutövningen i Skåne så det känns bra att vi får komma igång nu, säger Viktor Persevall Melin, systemtekniker och lastbilsförare på lednings- och understödskompaniet på I 19.

Delar av de deltagande förbanden i Vintersol rullade ut i övningsområdet under måndagen, övningen är igång. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Det känns bra att komma ut och få lite försprång när vi ska upprätta samband och annat, säger Viktor Persevall Melin.
– Det känns bra att komma ut och få lite försprång när vi ska upprätta samband och annat, säger Viktor Persevall Melin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Leo Bruun gör en sista kontroll att allt sitter fast inför transporten ut i övningsområdet.
Leo Bruun gör en sista kontroll att allt sitter fast inför transporten ut i övningsområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Det känns bra att komma ut och få lite försprång när vi ska upprätta samband och annat, säger Viktor Persevall Melin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Leo Bruun gör en sista kontroll att allt sitter fast inför transporten ut i övningsområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Vintersol 2010 är en gemensam övning med de förband som finns inom det så kallade Garnison Nord. Det är delar ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Norrbottens flygflottilj, Helikopterflottiljen och Skyddscentrum. Övningen pågår mellan 19 och 25 april.

Viktor Persevall Melin och hans kamrater på ledningsplutonen är bland de första som åker ut och grupperar.
– Det känns bra att komma ut i terrängen bland de första, det är bra att få lite försprång när vi ska upprätta samband och annat som måste fungera när de andra kommer ut, fortsätter Viktor.

Transporter och förberedelser

Övningens första dag innebär framförallt förberedelser och transporter. Delar av I 19:s pansarbataljon och artilleribataljonen utgångsgrupperar i närområdet. Jägarbataljonen åker upp till Ritsem i Norrbottensfjällen, drygt tio mil nordväst om Gällivare. De deltagande enheterna ur Totalförsvarets skyddscentrum ägnar huvuddelen av den första övningsdagen till att transportera sig från Umeå till Boden. För enheterna ur F 21 och Första Helikopterskvadronen innebär inledningen framförallt förberedelser, planering och utbildning.

Utvecklande

Förbanden i Norra Sverige har nu kommit så långt i utbildningen att de kan uppträda och verka i plutons-, kompani- och bataljonsnivåer. De är ännu inte framme vid slutmålet som är slutövningen Joint Challenge, JC 10, som genomförs i Skåne i maj.
– Att förbanden här uppe i norr övar tillsammans är utvecklande för alla. Soldater och officerare utvecklas i att planera och genomföra insatser tillsammans med olika system som verkar inom markstridskrafterna. Framförallt är det viktigt för att var och en ska kunna förstå sin roll och funktion i helheten, säger major Peder Kjellberg i övningsledningen.