Upprorsmakarna kapitulerade

I övning Vintersols scenario har stora delar av de bebyggda områdena norr om centrala Boden behärskats av motståndsgruppen Mida milisia. Dessa områden säkrades under fredagen och omfattande spaningsverksamhet under natten mot lördag i samhällets nordvästra delar resulterade i att de sista delarna av upprorsmakarna kunde lokaliseras.

Efter att ledaren för de fientliga styrkorna under Vintersol hade bekämpats gav resterande del av upprorsmakarna också upp. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Många skadeutfall gjorde att mycket tid gick till omhändertagande och bårbärning.
Många skadeutfall gjorde att mycket tid gick till omhändertagande och bårbärning. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
– Det känns bitter att kapitulera men vad gör man inte för att öva skyttesoldaterna i att omhänderta fångar, sa Jonatan Ahlberg ur vakt och insatsplutonen vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur som sen i torsdags utgjort delar av fiendestyrkan under Vinter
– Det känns bitter att kapitulera men vad gör man inte för att öva skyttesoldaterna i att omhänderta fångar, sa Jonatan Ahlberg ur vakt och insatsplutonen vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur som sen i torsdags utgjort delar av fiendestyrkan under Vinter Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
– Det är problematiskt att strida i bebyggelse när motståndaren har haft tid att förbereda sig med bland annat mineringar. Men i stora drag har det gått bra, sa Mattias Holmdahl.
– Det är problematiskt att strida i bebyggelse när motståndaren har haft tid att förbereda sig med bland annat mineringar. Men i stora drag har det gått bra, sa Mattias Holmdahl. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Många skadeutfall gjorde att mycket tid gick till omhändertagande och bårbärning. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
– Det känns bitter att kapitulera men vad gör man inte för att öva skyttesoldaterna i att omhänderta fångar, sa Jonatan Ahlberg ur vakt och insatsplutonen vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur som sen i torsdags utgjort delar av fiendestyrkan under Vinter Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
– Det är problematiskt att strida i bebyggelse när motståndaren har haft tid att förbereda sig med bland annat mineringar. Men i stora drag har det gått bra, sa Mattias Holmdahl. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Efter detta startade förberedelserna för den insats som slutgiltigt skulle återställa ordningen i Boden. Tidigt på lördagsmorgonen sattes stora resurser in i två huvudriktningar. Kring tiotiden fick man stridskontakt och hårda strider utbröt. Ett tillfälligt sammansatt skyttekompani överraskades av distans- och trådutlösta minor, sex soldater skadades och omfattande sjukvårdsresurser fick sättas in.

Sattes på prov

– Det blev rörigt inledningsvis med många skadeutfall vilket verkligen satte våra kunskaper på prov, berättar Sara Brännström, sjukvårdare ur trosskompaniet som understödde skyttekompaniets strider.
– Vi var lite underbemannade och kort på materiel inledningsvis och mycket tid gick åt till omhändertagandet och bårbärning till en säker samlingsplats för skadade, fortsätter Sara Brännström

Riskfyllt och tidskrävande

Efter att hinder i form av minor bemästrats fortsatte insatsen bit för bit till dess att området vid lunchtid var taget och anfallet övergick till försvar. Under stridernas slutdel kapitulerade ett tjugotal soldater ur Mida milisia. De avväpnades och fördes bort till ett tillfälligt upprättat fångläger. 
– Kompaniet har stridit mot en förskansad pluton bland byggnaderna i detta område, säger kompanichefen Mattias Holmdahl.
– Det är problematiskt att strida i bebyggelse när motståndaren har haft tid att förbereda sig med bland annat mineringar. Det tar tid och är riskfyllt. Jag tycker att det i stora drag gått bra och angriparna gav upp efter drygt två timmars stridigheter, avslutar Mattias Holmdahl.

Nu väntar slutövning i Skåne

Den andra anfallstäten tog terräng i nordlig riktning i de bebyggda områdena längs Luleå älv. Även där blev striderna inledningsvis kännbara men efterhand blev motståndet för massivt för den förskansade milisgruppen och efter att dess ledare Lenny ”Steelfist” bekämpats gav resterande delar av manskapet upp.
Nu råder ett behagligt lugn i området. Soldaterna vårdar sig själv och sin materiel för att omgruppera till de oroliga områdena i sydligaste delarna av landet. Allt enligt det scenario som sen en tid byggts upp inför slutövningarna i Skåne under maj månad.