Två befäl anmälda till åtal

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har beslutat att anmäla två reservofficerare, en löjtnant och en kapten, till åtal.

Reservofficerarna är skäligen misstänkta för tjänstefel. Anledningen är deras agerande mot värnpliktiga som stod under deras befäl på Luftstridsskolan (LSS). Soldaterna har bland annat beordrats att äta kraftigt tilltagna matportioner under stark tidspress. De har också efter övning beordrats att genomföra materielvård under 48 timmar för att sedan få sova i vårdhallen istället för i kasernen.

Löneavdrag och varning

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har också beslutat om löneavdrag för en överstelöjtnant som beordrat 16 anställda och 20 värnpliktiga vid Försvarsmusikcentrum att spela på ett privat bröllop.

Dessutom beslutades om löneavdrag för två löjtnanter. Den ena har förvarat tjänstevapen och ammunition på olämpligt sätt och låtit en obehörig avlossa skott med Försvarsmaktens vapen. Den andra medverkade vid en skjutning på ett område som inte var avsett för detta.

En assistent varnas för att vid fyra tillfällen ha kört militära fordon trots att hennes körkort blivit indraget.