Sverige skaffar ett nytt taktiskt UAV-system

Regeringen fattade torsdagen den 22 april beslut om att anskaffa ett nytt taktiskt UAV-system till den svenska försvarsmakten. Beslutet innebär att Sverige får en utökad kapacitet att stödja våra militära förband i olika operationer både hemma och utomlands med underrättelser av olika slag, underrättelser som kan spara liv.

En UAV Ugglan startar från sin ramp. Foto: Jens Ramhöj/K 3/Försvarsmakten

Sedan 1999 har K 3 i Karlsborg flugit med den franskkonstruerade fjärrstyrda flygfarkosten ”Ugglan”. Ugglan är en så kallad ”taktisk UAV”, det vill säga ett medelstort obemannat flygplan som har förmågan att leverera bildunderrättelser i realtid till de svenska förbanden. Flygplanet kan stanna uppe i luften cirka 2,5 timmar och operera på ett avstånd av cirka 6 mil från den plats man styr farkosten. Det är en mängd erfarenheter som personalen på K 3 fått under dessa tio år men det är nu dags att uppgradera till ett effektivare system.

Den tid som Ugglan kan operera, jämfört med den tid och kraft som går åt för att få den i luften, är i dag för liten för att ge den effekt som förbanden på marken behöver. Därför har den svenska försvarsmakten undersökt marknaden för att komma fram till ett beprövat system som ger en effektökning och som kan leverera underrättelser under längre tid, med mindre resurser.

– På K 3 har vi ett uttalat insatsfokus och har ständigt personal i olika operationer på olika platser i världen. Vi vet hur viktigt det är med bra underrättelser för att förbanden skall kunna sättas in på rätt plats, ge största effekt och samtidigt i största möjliga mån kunna undvika skador och förluster. Beslutet att anskaffa ett nytt taktiskt UAV-system är helt rätt och det kommer att ge oss en väsentlig förbättrad förmåga att genomföra våra viktiga uppgifter i en besvärlig miljö, säger regementschefen på K 3, överste Anders Löfberg.

Det nya system som nu kommer att upphandlas är avsett för att sättas in i Afghanistan om cirka ett år. Tiden fram till dess kommer att gå åt till utbildning och träning för personalen som skall hantera systemet.

Glädjen är nu stor vid flygenheten på K 3 för att det första viktiga steget har tagits mot en ökad förmåga att stödja våra insatser nationellt och internationellt. Beslutet innebär också att mer personal måste anställas vid K 3 för att göra det möjligt att ha ständiga insatser utomlands.