Sverige drar sig ur Frisian Flag

Sedan torsdagen den 15:e april har stridsflygplanen som ingår i flygövningen Frisian Flag 2010 stått på backen. I går beslutades det att svenskarna ska dra sig ur övningen och nu görs det allt för att vid första möjlighet skicka hem de sju JAS 39 Gripen flygplanen som finns i Nederländerna.

Övningen skulle ha avslutats fredag 23 april men redan nu avbryter den svenska delegationen och åker hem. Foto: Louise Levin
Flygtekniker Anders Lindberg tittar på gripenflygplanen som står redo att flygas hem.
Flygtekniker Anders Lindberg tittar på gripenflygplanen som står redo att flygas hem. Foto: Louise Levin
Säkerhetsmaterielteknikerna Torbjörn Bohman och Katarina Zackari packar piloternas utrustning för hemtransport.
Säkerhetsmaterielteknikerna Torbjörn Bohman och Katarina Zackari packar piloternas utrustning för hemtransport. Foto: Louise Levin
Flygtekniker Anders Lindberg tittar på gripenflygplanen som står redo att flygas hem. Foto: Louise Levin
Säkerhetsmaterielteknikerna Torbjörn Bohman och Katarina Zackari packar piloternas utrustning för hemtransport. Foto: Louise Levin

Det var i torsdagsförmiddag som övningsledningen tog beslut om att ställa den dagens planerade flygpass på grund av vulkanutbrottet på Island och askan som spreds över Europa. Det flygpasset har hela tiden varit det nästa att flyga så fort flygningarna återupptas. Även om flygplanen blev stående fortsatte piloter och underrättsofficerare att planera för nästkommande flygpass.

Varje flygpass är så omfattande att det krävs noggranna planeringar och möten för att alla ingående parter ska vara överens om vem som gör vad i vilken tid. Det är cirka femtio stridsflygplan i luften samtidigt under ett flygpass fördelat på de som försvarar och de som anfaller. Till detta kommer markhotsystem i form av robotsystem, fingerade marina styrkor och underrättelserapporter.

Personalen bussas hem

I fyra dagar har flygningarna varit inställda och Försvarsmaktens högkvarter tog igår beslutet om att den svenska styrkan ska dra sig ur övningen och kontingentchefen Mats Hakkarainen meddelade detta till personalen på plats.
– Ett mycket tråkigt men förståeligt beslut, men vi måste prioritera att få hem vår personal och vår materiel, säger han.

Nu arbetar hela kontingenten med förberedelser för att kunna lämna övningen. Det innebär att planera för materieltransport, flyga hem med stridsflygplanen och transportera hem personalen – med buss.

Olika bestämmelser

Trots askprognoser har flygningar med nederländska F-16 återupptagits denna morgon. I Sverige har vi andra bestämmelser som gör att vi inte får bedriva någon flygverksamhet med turbinförsedda flygplan eller helikoptrar i det prognostiserade området för vulkanisk aska.
– Det är inget konstigt att olika länder har olika regler, sådana naturhändelser som vulkanutbrottet är svåra att förutse och därför blir det så.

Förutom beslutet att avsluta Frisian Flag 2010 i Nederländerna beslutades det även att divisionsutbytet i England 3–12 maj som en division ur F 21 skulle delta i inte kommer att genomföras.