Sverige - Afghanistan tur och retur

Ett godsflyg har landat i Afghanistan. Flygplatsen heter Marmal och ligger 10 kilometer öster om Mazar-e-Sharif. Under två och en halv timme lossas och lastas tjugo ton svenskt gods innan planet återvänder till Sverige.

Erik ”Kirre” Johansson är chef Movcon FS 18 och Urban Ramsin ska bli det vid FS 19. ”Det är fjärde gången vi byter av varandra vid olika insatser", säger han. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Personalen från det svenska förrådet väntar på att få lasta av.
Personalen från det svenska förrådet väntar på att få lasta av. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Lastning.
Lastning. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Erik ”Kirre” Johansson i solglasögon diskuterar med Nicklas Nilsen om flygtransporten till Sverige.
Erik ”Kirre” Johansson i solglasögon diskuterar med Nicklas Nilsen om flygtransporten till Sverige. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Personalen från det svenska förrådet väntar på att få lasta av. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Lastning. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Erik ”Kirre” Johansson i solglasögon diskuterar med Nicklas Nilsen om flygtransporten till Sverige. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Kockan är åtta på morgonen afghansk tid när det inhyrda godsflyget landar, 30 minuter senare än planerat. Dagarna före har Erik ”Kirre” Johansson arbetat med förberedelserna för att ta emot lasten. Hans uppgift är att kontrollera allt, som till exempel vilken vikt och storlek lasten har eller om den är farlig. Han är chef för Movcon (Movment control). Enheten samordnar godstransporten mellan Sverige och Afghanistan. Det finska förbandet har också en del av fraktplatsen i flygtransporten.

– Hela transporten är ett stort teamarbete. Jag ska se till att rätt gods är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Godset kan vara allt i från en mutter till ett fordon eller farligt gods. Jag ser mig själv som en samordnare som har till uppgift att bygga upp och underhålla ett stort kontaktnät. Allt för att underlätta transporterna, säger Erik ”Kirre” Johansson.

Full aktivitet

När planet landat och lastluckorna öppnats blir det full aktivitet. Normalt är det tysk personal som sköter i- och urlastningen av flygplanet men den här gången hoppar även Kirre in i en palltruck och börja hjälpa till. Personalen från det svenska förrådet anlände tidigare under morgonen med sina fullastade lastbilar som skulle tömmas för att sedan lastas med den nya lasten och köras tillbaka till förrådet på Marmal.

Det normala är att vi tar emot och skickar en till två flygtransporter i veckan av olika storlekar, avslutar Erik ”Kirre” Johansson