Svensk-finska trupper stödjer afghansk operation

Nästan 2 000 afghanska armésoldater har under två veckor, med stöd från Isaf, genomfört en stor operation i provinsen Baghlan. Området för insatsen har länge plågats av etniska konflikter där olika grupperingar kämpat om makten. Upprorsmän intog nyligen två broar och har på så sätt kunnat attackera trafik och styra vilka som ska få röra sig i området.

Afghanska armén under operationen i Baghlan. Foto: Försvarsmakten
Soldater ur skyttekompaniet spanar i samband med operationen i provinsen Baghlan.
Soldater ur skyttekompaniet spanar i samband med operationen i provinsen Baghlan. Foto: Försvarsmakten
Chefen skyttekompaniet ger order till underställda tyska, finska och amerikanska enheter.
Chefen skyttekompaniet ger order till underställda tyska, finska och amerikanska enheter. Foto: Försvarsmakten
Underhållsenheter tankar de svenska stridsfordonen under operationen i provinsen Baghlan.
Underhållsenheter tankar de svenska stridsfordonen under operationen i provinsen Baghlan. Foto: Försvarsmakten
Soldater ur skyttekompaniet spanar i samband med operationen i provinsen Baghlan. Foto: Försvarsmakten
Chefen skyttekompaniet ger order till underställda tyska, finska och amerikanska enheter. Foto: Försvarsmakten
Underhållsenheter tankar de svenska stridsfordonen under operationen i provinsen Baghlan. Foto: Försvarsmakten

Flera stridskontakter under veckan

Det har varit en komplicerad uppgift att återta kontrollen. Vid ett flertal tillfällen har svensk-finska enheter hamnat i strid. Utplacerade vägbomber (IED:er) har också medfört att enheterna fått framrycka med stor försiktighet. Inga svenska eller finska soldater har skadats under operationen.

Svensk-finska enheter räddade liv

I början av operationen stupade och skadades ett stort antal Isaf-soldater i två separata attacker. Vid den första händelsen stupade fyra tyska soldater och fem skadades, varav två svårt. Två svenska mobila medicinska team var tidigt på plats efter attacken. De fick skyddas av skyttekompaniet när området besköts av framryckande upprorsmän.

Ett svenskt kirurgteam genomförde under perioden fyra stycken operationer, varav två var livräddande.

I en annan händelse, senare samma dag, attackerade talibanerna en tysk sjukvårdsenhet. Vid attacken dödas en tysk officer. När svenska enheter ur skyttekompaniet anlände till platsen fick de först slå tillbaka angreppet. I nästa skede genomfördes en räddningsinsats vid det utslagna fordonet.

– Våra soldater har vid flera tillfällen hamnat i pressade lägen, trots det har de utfört sina uppgifter på ett mycket professionellt sätt, säger överstelöjtnant Ari Grönros som varit chef för de svensk-finska enheterna i området.

Dödshot från upprorsmän

Civilbefolkningen i Baghlan vittnar om att de fått dödshot och utsatts för påtryckningar om att inte samarbeta med Afghanistans regering och Isaf. Hot mot civilbefolkningen är en vanlig taktik när upprorsmännen försöker utöva kontroll. Inkomster från byar som underkastas upprorsmännen används för att fortsätta att bygga upp kriminella nätverk i andra delar av Afghanistan.

Gemensam operation

Svensk-finska enheter blev tidigt inblandade i planeringen av operationen, som är en av de största som genomförts de senaste åren i norra området. Baghlanområdet ligger i en sektor där tyska Isaf-enheter har ansvaret. När operationen planerades av afghanska armén och Isaf beslutades att svensk-finska enheterna behövdes för att stödja insatsen. Närmare tio nationer har på något sätt bidragit under operationen, däribland amerikanska enheter.

– Isaf stödjer de afghanska säkerhetsstyrkorna aktivt. Baghlan tillhör inte vårt normala ansvarsområde, men uppgiften kräver att vi kan och ska stödja även inom andra delar av regionen, säger överste Christer Tistam chef för FS 18.

Upprorsmännen gav upp

Efter drygt en vecka kom rapporter om att upprorsmän flydde från området. Det har också förekommit att väpnade grupper gett upp och överlämnat sina vapen till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Nu förstärker afghanerna säkerheten genom ökad närvaro i området. Bland annat byggs flera baser för att försvåra för upprorsmännen att återvända.

När säkerheten förbättras kommer civila utvecklingsinsatser åter bli möjliga.