Strid i bebyggelse: vilja, våga, agera

Det är den fjärde och sista dagen av strid i bebyggelse för fem plutoner från 6. kompaniet. Men samtidigt den första övningen då de agerar i bebyggelse. Målet är att bli bäst i Sverige.

Under framryckning längst gata lär sig de värnpliktiga att i grupp ta sig fram samtidigt som de med sitt vapen säkrar olika farliga riktningar. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
I början går det lite trögt med snart firar soldaterna ner sig tryggt och säkert.
I början går det lite trögt med snart firar soldaterna ner sig tryggt och säkert. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Victor Mander och Daniel Björnvad trivs med värnplikten och kommer att fortsätta sin tjänstgöring i juli när plikten upphör.
Victor Mander och Daniel Björnvad trivs med värnplikten och kommer att fortsätta sin tjänstgöring i juli när plikten upphör. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
De värnpliktiga tränar personlig färdighet med sitt vapen såsom att skjuta från fel axel, genom ett fönster eller förbi ett hinder.
De värnpliktiga tränar personlig färdighet med sitt vapen såsom att skjuta från fel axel, genom ett fönster eller förbi ett hinder. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
I början går det lite trögt med snart firar soldaterna ner sig tryggt och säkert. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Victor Mander och Daniel Björnvad trivs med värnplikten och kommer att fortsätta sin tjänstgöring i juli när plikten upphör. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
De värnpliktiga tränar personlig färdighet med sitt vapen såsom att skjuta från fel axel, genom ett fönster eller förbi ett hinder. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten

Syftet med de fyra dagarnas grundläggande övningar i strid i bebyggelse är att soldaten ska få en grundläggande förståelse för de speciella förutsättningar och de färdigheter som krävs vid strid i bebyggelse.
– Det här är basträning för de värnpliktiga i hur man rör sig och agerar i bebyggelse, så de har fått smaka på det. Sen bygger vi vidare på de kunskaperna, förklarar ställföreträdande kompanichef kapten Andreas Johansson som är en av övningsledarna.

Livgardet, som förband är specialiserat på strid i bebyggelse och Andreas har höga förväntningar på de värnpliktiga.
– Tanken är att de ska bli bäst i Sverige på strid i bebyggelse.
Han förklarar vidare att den tänkande soldaten som har rätt attityd och en vilja att agera klarar sig bra under dessa övningar och har goda förutsättningar att vidareutvecklas.
– Vid strid i bebyggelse är det ofta den enskilda soldaten som avgör striden. Avstånden är mindre och det går fortare. Närmaste chef har inte alltid överblick över situationen eller gruppen, vilket kräver en soldat som vill, vågar, kan ta egna beslut och agerar, berättar Andreas.

De värnpliktiga har ett digert schema framför sig med fyra olika stationer att gå emellan. Den första övningen går ut på att bilda en mänsklig stege för att ta sig igenom ett fönster samt att tryggt och säkert kunna fira sig ner från andra våningen på ett hus. Den andra övningen är genomsök av hus med olika strategier. I tredje övningen tränar de värnpliktiga personlig färdighet med sitt vapen såsom att skjuta från fel axel, genom ett fönster eller förbi ett hinder, hörn eller liknande. Den fjärde och sista övningen är framryckning längst gata där de värnpliktiga lär sig att i grupp ta sig fram på ett säkert sätt förbi korsningar samtidigt som de med sitt vapen säkrar olika farliga riktningar.

I juli blir den allmänna värnplikten vilande, vilket betyder att de värnpliktiga som nu ligger inne inte längre förbinds att fullfölja sin värnpliktstid då plikten upphör. Victor Mander och Daniel Björnvad svarar snabbt att de ändå tänker fullfölja hela värnpliktsutbildningen. Vid inryck var dock inte Daniel lika säker på att det militära var något för honom.
– Jag hade ett bra jobb som jag trivdes med. Plus att lumpen gör att man måste vara borta från flickvän och familj.
Nu när Daniel legat inne sedan i januari säger han att värnplikten är:
– Otroligt kul! Inom det militära finns det en skön livsstil, säger Daniel.
Den inställningen hade Victor från början.
– Jag var redan från början intresserad av utlandstjänst, så jag sökte mig till ett kompani som sysslar med strid i bebyggelse eftersom mycket i Utlandsstyrkan också innehåller det.
Victor berättar att han längtade till att få mönstra och rycka in.
– Jag är en person som alltid älskat att gå i skolan, så efter studenten tyckte jag att det blev tomt och tråkigt. Jag började längta till lumpen.

Livgardet rekryterar nu till 11. Lätta mekaniserade bataljonen och till 15. Militärpoliskompaniet. Skulle det, eller framtida liknande tjänster, vara en intressant väg att fortsätta för Victor och Daniel?
– Ja, jag skulle också vilja bli gruppchef för ett skyttekompani, berättar Victor som har siktet inställt på Utlandsstyrkan.
– Ja det vore sjukt intressant, säger Daniel och fortsätter; helst skulle jag vilja bli skyttegruppchef. Men det mesta inom lätta mekaniserade bataljonen är intressant eftersom det också innehåller mycket strid i bebyggelse, avslutar Daniel.