Strid från lätta fordon – aktuellt scenario

Försvarsmaktens insatser, framförallt utomlands, har påvisat ett behov av att öka förmågan avseende strid från och vid lätta fordon. – Det här känns viktigt att få lära sig. Det är bra att vi har fått börja öva strid från fordon, säger Tom Vidmark, soldat på radarplutonen på artilleribataljonen.

Soldater ur Artilleriregementets sensorkompani övade strid från lätta fordon under Vintersols andra övningsdag. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Tom Vidmark, Boden, har siktet inställt på att bli anställd som soldat redan i höst.
Tom Vidmark, Boden, har siktet inställt på att bli anställd som soldat redan i höst. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Instruktören Mattias Bergqvist genomför här kontroll och utvärdering efter skjutning.
Instruktören Mattias Bergqvist genomför här kontroll och utvärdering efter skjutning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tom Vidmark, Boden, har siktet inställt på att bli anställd som soldat redan i höst. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Instruktören Mattias Bergqvist genomför här kontroll och utvärdering efter skjutning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Utomlands löser Försvarsmakten uppgifter i en miljö där beskjutningar och eldöverfall tillhör hotbilden. Den senaste tiden har utbildningen i strid från lätta fordon aktualiserats ytterligare när svenska soldater utsatts för eldöverfall under patrullering i ibland annat Afghanistan.

Idag används flera typer av fordon vid insatser utomlands. I huvudsak är de avsedda för transport och inte strid. Detta innebär en låg verkans- och skyddsnivå för personal och fordon. Försvarsmakten har därför satsat mycket på att utveckla skyddet för soldaterna i Afghanistan. Nu ska fordonen med lägst skyddsnivå, Toyota Landcruiser och Mercedes Geländewagen, ersättas med Personterrängbil 6, den så kallade Galten. Omsättningen av fordonen sker i två steg. Redan i september i år ska alla Toyota vara utbytta och senast den första juni 2011 även Mercedes-fordonen.

Många friktioner

Ett eldöverfall mot en fordonskolonn är en situation där motståndaren i många fall förberett sig noga. Händelseförloppet är vanligen mycket snabbt och innebär stor risk för eget skadeutfall. Det försvårar chefernas möjligheter att få lägesuppfattning samt att leda gruppen eller plutonen inledningsvis. Väl inövade och ofta repeterade rutiner vid sammanstöt ökar chansen att överleva situationen avsevärt.
– Det är första gången vi övar det här skarpt. Inne i fordonen är det trångt och man måste komma upp med vapnet till skjutställning snabbt. Sen ska man få av sig säkerhetsbältet och beroende på vilken sida man sitter i fordonet måste man ibland även skjuta från fel axel, berättar Tom Vidmark.

Redan sökt anställning

– Det känns bra att vi har kommit igång med strid från lätta fordon. Vi hoppas ju att många av de värnpliktiga vi har inne nu söker anställning och det här är ju en del av den utbildning som väntar, säger löjtnant Mattias Bergqvist, instruktör.
Och Tom Vidmark är en av de soldater som redan sökt anställning.
– Jag hoppas kunna få börja redan till hösten när de första anställs.

De skarpa skjutningarna inleddes med att varje soldat fick genomföra en rad moment enskilt från stillastående fordon och från alla sittplatser inne i det.
– De är mycket duktiga och skjuter med god precision. Vi kommer också att bygga på med olika scenarion då vi bekämpar fienden även under körning, avslutar Mattias Bergqvist.