Stort intresse för helikoptrar

Representanter för oppositionen under ledning av ordförande i Riksdagens försvarsutskott Anders Karlsson (s) besökte Helikopterflottiljen och Linköpings garnison bland annat för att få en inblick i helikopterverksamheten.

Oppositionen fick under sitt besök se en helikopter 14 från insidan. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj/Försvarsmakten
Ordförande i Riksdagens försvarsutskott (s), Anders Karlsson lyfter helikopterfrågor på plats i en hangar.
Ordförande i Riksdagens försvarsutskott (s), Anders Karlsson lyfter helikopterfrågor på plats i en hangar. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj/Försvarsmakten
Ordförande i Riksdagens försvarsutskott (s), Anders Karlsson lyfter helikopterfrågor på plats i en hangar. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj/Försvarsmakten

Magnus Westerlund, chef för Helikopterflottiljen och tillika Chef för Linköpings Garnison, inledde besöket med att informera om flottiljens verksamhet och de utmaningar som flottiljen står inför. Magnus Westerlund välkomnade den helikopterdebatt som äger rum och belyste vikten av ett medeltungt helikoptersystem.
Anledningen till det akuta behovet är den kraftiga förseningen av helikopter 14, som tidigaste kommer att vara operativ fullt ut 2020.

– Vi kommer att behöva fler helikoptrar fram tills dess, men även därefter för att klara uppgifterna som vi har framför oss, säger Magnus Westerlund.

Delaktiga

Representanterna som förutom Anders Karlsson (s) bestod av José Gutierrez (v), Jenny Salaj (s), Peter Rådberg (mp) var intresserade och diskuterade gärna olika frågeställningar.

– Jag tror det är viktigt för Sverige att prioritera vilka insatser vi skall medverka i och vilken ambitionsnivå som vi kan ha internationellt, sade Anders Karlsson, (S), Ordförande Riksdagens försvarsutskott.

– Jag är nöjd med dagens besök.  Det är oerhört viktigt att öka medvetenheten om vad som krävs av flottiljen, om vi skall vara med överallt, och då måste vi få resurser för att kunna klara av detta, avslutade Magnus Westerlund

Under eftermiddagen fortsatte besöket på Luftstridsskolan som beskrev sin verksamhet.