Startskott för radarsamarbete

Sverige, Storbritannien och USA har tillsammans startat ett viktigt samarbete om att använda radar för att upptäcka och varna för raketer och granater. Samarbetet kommer bland annat att leda till ett förbättrat skydd för soldater inne på camper i internationella insatser.

Radarstationen Underrättelseenhet 23 Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Sveriges representant, brigadgeneral Bengt Svensson utbyter erfarenheter med sin brittiske kollega Sean Bell.
Sveriges representant, brigadgeneral Bengt Svensson utbyter erfarenheter med sin brittiske kollega Sean Bell. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Underrättelseenhet 23 har exporterats till en rad länder, och nu kommer Sverige, Storbritannien och USA att kunna utbyta kunskap om hur den kan användas i nya sammanhang.
Underrättelseenhet 23 har exporterats till en rad länder, och nu kommer Sverige, Storbritannien och USA att kunna utbyta kunskap om hur den kan användas i nya sammanhang. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Sveriges representant, brigadgeneral Bengt Svensson utbyter erfarenheter med sin brittiske kollega Sean Bell. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Underrättelseenhet 23 har exporterats till en rad länder, och nu kommer Sverige, Storbritannien och USA att kunna utbyta kunskap om hur den kan användas i nya sammanhang. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

År 2009 tecknades samarbetsavtalet (MOU – memorandum of understanding) mellan de tre länderna, och när nu styrgruppen med generaler från Sverige, USA och Storbritannien träffades för första gången på Lv 6 i Halmstad var det startskottet för det praktiska arbetet.

– Genom det här samarbetet har vi skaffat oss en varningsförmåga mycket snabbare än om vi gjort det på egen hand, och kan ge ett bättre skydd för våra soldater när de bor på sina camper, säger brigadgeneral Bengt Svensson, C PROD ARMÉ (chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion i armén).

– Vi har haft många fall av hot och skador bland våra soldater i Afghanistan. Allt vi kan göra för att skydda våra soldater är viktigt, säger general Sean Bell från Storbritannien. Vi har investerat mycket i våra varningssystem, och när vi nu får dela erfarenheter med varandra, och med Sverige som är ledande i delar av radarteknologin, så kan vi bli mer effektiva tillsammans.

Sjuårigt avtal

Samarbetsavtalet är sjuårigt och gör att de tre länderna kan utbyta erfarenheter och tekniska data från användningen av de radarsystem som används inom luftvärn och artilleri för att förbättra skyddet av camper. Radarn kan upptäcka raketer eller granater som skjuts in mot en camp, bedöma varifrån de sköts och var de kommer att slå ner, och sedan varna för nedslaget så att soldaterna kan ta skydd, vilket minskar risken för skador radikalt.
Avtalet gör det också lättare att använda personal och materiel i gemensamma tester, övningar och utbildningar. De tre länderna använder alla radarstationen Underrättelseenhet 23, som tagits fram för det svenska luftvärnet och sedan exporterats till en rad länder.
– Vi i Sverige har använt UndE 23 (kallas internationellt Giraffe AMB) i många år och de andra länderna kan dra nytta av vår långa erfarenhet. Samtidigt använder USA och Storbritannien den i sammanhang som är nya för oss, och ger oss ökad kunskap, säger Bengt Svensson. Det här samarbetet kan hjälpa oss att bättre möta förändringar i hotbilden mot våra insatser, och reagera på faran innan den har inträffat, istället för efteråt.