Sjövägen till slaget om Skåne

Som avslutning på övning Vintersol lastades på tisdagen fordon och materiel på fartyg i Victoriahamnen i Luleå. Totalt handlar det om nästan 300 fordon och släp som under cirka två dygn transporteras sjövägen till Trelleborg och slutövningarna i Skåne. – Det rör sig om närmare 2500 längdmeter som väger ungefär 4500 ton som vi kör ombord idag, berättar kapten Thomas Hansson, transportansvarig för de båda förbanden i Bodens garnison.

Fartyget fylls sakta med säkert på med materiel och fordon, här är det några stridsfordon 90 som backas ombord. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Pontus Hakonen ser fram emot att öva tillsammans andra förband.
Pontus Hakonen ser fram emot att öva tillsammans andra förband. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 väger dryg 62 ton, ett tungt fordon men ingenting för ett fartyg som tar laster på totalt 25 000 ton.
Stridsvagn 122 väger dryg 62 ton, ett tungt fordon men ingenting för ett fartyg som tar laster på totalt 25 000 ton. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Thomas Hansson, transportansvarig i Bodens garnison.
Thomas Hansson, transportansvarig i Bodens garnison. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Pontus Hakonen ser fram emot att öva tillsammans andra förband. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 väger dryg 62 ton, ett tungt fordon men ingenting för ett fartyg som tar laster på totalt 25 000 ton. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Thomas Hansson, transportansvarig i Bodens garnison. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Under maj månad kommer soldater från hela Sverige att öva i Skåne. Övningarna är de sista i en lång serie av övningar som pågått under hela våren och är ett slutprov för den sista kullen värnpliktiga. Cirka 4500 personer med 100-tals strids- och hjulfordon kommer att delta och övningarna genomförs i två omgångar. Den första är en systemträningsövning där förband från hela Sverige organiseras och samövas för att system och personal ska fungera tillsammans. Under den andra övningen, Joint Challenge, som är slutövning för inneliggande värnpliktiga, är det upp till bevis.

Hela konfliktskalan

Målet är att förbanden ska kunna hantera scenarion från humanitär hjälp till strid. En mängd realistiska moment hämtade ur verkligheten kommer att ingå i övningen och allt från flygunderstödda operationer till fotpatrullering kommer att genomföras. Systemträningsövningen pågår mellan 3 och 12 maj och Joint Challenge mellan 19 och 25 maj.
– Jag ser fram emot att få öva i en annan miljö än vi hittills har övat i. Det ska också bli intressant att se alla vapenslag tillsammans, säger Pontus Hakonen som gör värnplikten på pansarbataljonens lednings- och understödskompani.

Inget problem med övervikt

För att få ombord alla fordon och all materiel krävs givetvis noggrann planering och beräkning så att allt får plats på de två fartyg som i det här fallet behövs för att frakta allt till Skåne. Totalt är det cirka 300 fordon från norrlandsförbanden I 19, A 9 och SkyddC som fraktas på båt.
– De olika fordonstyperna har så olika bredd och längd att det blir en väldigt skrymmande last. Det gäller verkligen att ha koll på längder, bredder, höjder för att få pusslet att gå ihop, vikten är det däremot inget bekymmer med. De två fartygen är anpassade för betydligt tyngre laster än våra totalt 4500 ton, det här fartyget som heter Trans Pulp tar upp till 25 000 ton, berättar Thomas Hansson.

Strax efter lunch var det första fartyget lastat och klart för avgång ner till Skåne och den kanske sista slutövningen med värnpliktiga i Sverige.