Sist men också först

De sista värnpliktiga besättningarna till minröjningsfartygen och HMS Fårösund har nu mönstrat ombord. Som traditionen bjuder hälsas de nya besättningsmedlemmarna välkomna ombord av fartygschefen och deras namn förs in i fartygets däcksloggbok. Inmönstringen för två av besättningarna ägde rum i Galjonslunden i Karlskrona örlogshamn.

Fartygschefen Martin Göth hälsar sjömännen välkomna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Ulvöns besättning samlad för första gången.
HMS Ulvöns besättning samlad för första gången. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Maria Svensson och Ejnar Andersson är intresserade av en framtid i Försvarsmakten
Maria Svensson och Ejnar Andersson är intresserade av en framtid i Försvarsmakten Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Ulvöns besättning samlad för första gången. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Maria Svensson och Ejnar Andersson är intresserade av en framtid i Försvarsmakten Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Trots duggregnet gick inte glädjen att ta miste på över att äntligen komma ombord på fartygen.

– Ni är de sista av det gamla värnpliktsförsvaret på minröjningsfartygen men samtidigt de första av det nya, sa Martin Göth som är fartygschef på HMS Ulvön.

När värnplikten försvinner första juli fullföljer denna sista kull sin utbildning som planerat och kan efter värnplikten söka jobb i Försvarsmakten som sjöman eller söka någon av officersutbildningarna om intresse finns. Just denna sista kull är naturligtvis extra intressant, då man har den färskaste kunskapen. 

Tidigare i vår har flottiljens blivande värnpliktiga fått frågan om viljan av att fortsätta efter första juli. Endast två av 51 valde då att tacka nej vilket visar att intresset för att fullgöra sin utbildning är stort. Två av HMS Ulvöns nypåmönstrade är svepplutonbefäl Maria Svensson och Ejnar Andersson som är ledningssystemoperatör. Båda tycker att det ska bli skönt att nu tillhöra en besättning, även om utbildningen på Sjöstridsskolan varit bra.

– Jag ser framför allt fram emot de stora internationella övningarna tillsammans med andra fartyg säger Ejnar. Som ledningssystemoperatör är man just sambandslänken mot andra fartyg.

Båda två är intresserade av en framtid i Försvarsmakten, men vill naturligtvis känna sig för under de kommande åtta månaderna innan man muckar i december.

För Maria, Ejnar och de andra i Ulvöns och Vingas besättningar väntar nu tuffa veckor fylld med utbildning i allt det man behöver kunna som besättning på ett stridsfartyg. Den första stora internationella övningen, Baltops, i juni och senare i höst väntar bland annat övningar i Finland och Belgien.