Samträning för att rädda liv

En personbil har krockat med en buss. 15 personer är skadade, några livshotande. En grupp svenska soldater är först på olycksplatsen.

De svenska sjuksköterskorna Stellan Pihlblad och Jan-Erik Vinberg får hjälp av den amerikanska helikopterbesättningen att lasta båren. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Scenariot för övningen var att en personbil hade krockat med en buss.
Scenariot för övningen var att en personbil hade krockat med en buss. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Christopher Lindberg lägger ett första förband på en av de skadade.
Christopher Lindberg lägger ett första förband på en av de skadade. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Den svenske läkaren Johan Arne sammanfattar läget tillsammans med läkarna från de andra länderna.
Den svenske läkaren Johan Arne sammanfattar läget tillsammans med läkarna från de andra länderna. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Scenariot för övningen var att en personbil hade krockat med en buss. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Christopher Lindberg lägger ett första förband på en av de skadade. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Den svenske läkaren Johan Arne sammanfattar läget tillsammans med läkarna från de andra länderna. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Det är ett sannolikt scenario som spelas upp i solskenet på den finska campen. Men den här gången är det bara övning. Det är en så kallad massolycksfallsövning där svenskar, tjecker, amerikaner och finländare samtränas för att klara av en olycka med många skadade. Övningen är till för att förbanden från de olika länderna ska lära sig hur de andra jobbar och hur de ska kunna samarbeta.

På en plan inne på den finska campen står en buss med 13 passagerare. Den har precis, enligt spelet, krockat med en personbil. I personbilen sitter två personer. Det kommer rök från bilen och ett par passagerare har försökt ta sig ur bussen. Det finns blodfläckar på bilen, på bussen och på marken. Det är det här som de svenska soldaterna ser som kommer först till platsen. De stannar sina bilar en bit ifrån och upprättar poster som bevakar de vägar som finns in till platsen. Därefter försöker de få en uppfattning om läget, hur många skadade finns och hur allvarligt skadade är de?

Sedan rullar det på, soldaterna anropar hjälp och efter ett tag kommer ambulanser från de svenska, tjeckiska och finska förbandet. Räddningstjänst kommer från de finska och de tjeckiska styrkorna.

Scenen kan för en utomstående framstå som kaosartad, men gruppen av soldater och räddningspersonalen har kontroll. Soldaterna och sjukvårdspersonalen arbetar systematiskt med att transportera bort de mest behövande med ambulans och helikopter och tar hand om övriga på plats. Samtidigt arbetar räddningstjänsten med att få ut de två skadade ur bilen genom att klippa bort taket.
− Det var en bra och realistisk övning där vi kunde se hur vår kompetens står sig internationellt. Det är kul att se att vi fungerar i svåra situationer. Efter en övning som den här syns det tydligt att svenska soldater är väl förberedda för sina uppgifter, säger Christopher Lindblad, ställföreträdande chef för skyttegruppen.

När de skadade tagits omhand och städningen efter räddningstjänsten påbörjats avslutas övningen. Alla samlas för att gå igenom hur det gått, vad som var bra och vad man ska tänka på till nästa gång.
− Det var en intressant övning och det var lärorikt att öva med andra nationer, säger Johan Arne, läkare på det svenska förbandet.

Svenskarna fick under genomgången mycket beröm för sina insatser och gruppchefen för skyttegruppen tilldelades ett mynt från chefen för Multinational Battle Group Center Seppo Toivonen.
− Den svenska gruppen visade utmärkt lagarbete. Det visar att KFOR: s tillgångar är goda och tillförlitliga, framförde Toivonen.