Riksdagsledamöter lärde sig mer om försvaret

Elva av Jönköpings läns tretton riksdagsledamöter besökte Ing 2 och Swedec i Eksjö garnison under onsdagen. Ledamöterna var inbjudna för att på plats och ställe få en fördjupad information om den militära verksamheten i den region de företräder.

Bildtext: Besökande politiker får information om ammunitionsröjning i Eksjö. Foto: Maria Claesson/Swedec/Försvarsmakten
Helena Bouveng (m), Emma Carlsson Löfdahl (fp) och ingenjörsoldaten Jonathan Goodwin i ett bevakningstorn.
Helena Bouveng (m), Emma Carlsson Löfdahl (fp) och ingenjörsoldaten Jonathan Goodwin i ett bevakningstorn. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Bengt-Anders Johansson (m) diskuterar försvarspolitik med en ingenjörsoldat stående på en pansarterrängbil.
Bengt-Anders Johansson (m) diskuterar försvarspolitik med en ingenjörsoldat stående på en pansarterrängbil. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Politiker, militärer och media följder en förevisning under besöksdagen.
Politiker, militärer och media följder en förevisning under besöksdagen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Helena Bouveng (m), Emma Carlsson Löfdahl (fp) och ingenjörsoldaten Jonathan Goodwin i ett bevakningstorn. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Bengt-Anders Johansson (m) diskuterar försvarspolitik med en ingenjörsoldat stående på en pansarterrängbil. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Politiker, militärer och media följder en förevisning under besöksdagen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Hur påverkar Försvarsmaktens ominriktning verksamheten lokalt i Eksjö, inte minst till följd av övergången till frivillighet och ett ökat insatsfokus? Det var bland annat för att redogöra för denna fråga som länets förtroendevalda bjudits in av förbandscheferna. Det var en nästan mangrann uppslutning av politiker, hela elva av länets totalt tretton riksdagsledamöter kom till Eksjö.

Under dagen informerades de besökande om de utmaningar som Ing 2 står inför när det nya ominriktade försvaret ska införas. Hur organisationen är tänkt att utformas, hur rekrytering av främst soldater ska gå till och hur insatser ska personalförsörjas var några av de ämnen som Ing 2 beskrev.

Swedec informerade om det dimensionerande hot som Improvised Explosive Device (IED) utgör för alla förband vid insatser. Att hantera detta hot är ett av de områden som Swedec har spetskompetens för att utveckla och utbilda inom. Ställföreträdande chefen för Swedec, överstelöjtnant Harald Rosén, berättade också att Sverige sedan en längre tid ständigt har ammunitions- och minröjningspersonal, utbildad i Eksjö, på plats i Kosovo och Afghanistan och från mitten av april i år även kommer att finnas i Adenviken utanför Afrikas horn.

Riksdagsledamöterna var intresserade och vetgiriga och diskuterade gärna olika frågeställningar. Mycket av diskussionerna rörde sig om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning. Utmaningen med att få människor att söka sig till försvaret och att stanna kvar i fyra till sex år är något som Eksjöförbanden, liksom övriga förband i Försvarsmakten, tar på stort allvar.

Under eftermiddagen fick besökarna följa både ammunitionsröjningsutbildning vid SWEDEC och en del av soldatutbildningen vid Ing 2 på övningsfältet utanför Eksjö.

– Jag är nöjd med dagens besök, vi har fått en mycket bra möjlighet att beskriva våra lokala förutsättningar direkt till beslutsfattarna, och att kunna göra detta till så många vid samma tillfälle är smått unikt, säger garnisonschefen, överste Tommy Karlsson.