Riksdagsledamoten Allan Widman (fp) besökte Amf 1

Under onsdagen den 28 april besökte folkpartiets talesman för försvarsfrågor Amfibieregementet på Berga. Det var en nyttig upplevelse för honom.

Lyckeby-gossarna Widman och Lindberg tillsammans med Brynger ombord på en trossbåt. Foto: Magnus Bohman, Amf 1
Nils Karlén, fartygschef på svävaren, instruerar Allan Widman hur man manövrerar farkosten.
Nils Karlén, fartygschef på svävaren, instruerar Allan Widman hur man manövrerar farkosten. Foto: Magnus Bohman, Amf 1
Nils Karlén, fartygschef på svävaren, instruerar Allan Widman hur man manövrerar farkosten. Foto: Magnus Bohman, Amf 1

– Dagen på Amf 1 har varit mycket glädjande och nyttig. Jag har fått en bra bild av vad ni gör. Det är mycket aktivitet här, säger Allan Widman.

Efter en svävartransport till Gålö fick riksdagsledamoten en rundvisning av Peter Brynger, chef för underhållskompaniet, på grupperingsplatsen.

Ett ämne där Allan Widman och Mats Lindberg, överste och ställföreträdande chef vid regementet, berörde mycket var personalförsörjningen och omställningen från ett värnpliktsförsvar till anställda gruppchefer, soldater och sjömän, GSS. Widman hyste oro över att om Försvarsmakten inte lyckas kan utvecklingen bli som i andra länder som Storbritannien och USA.

– Ni har rätt inställning här. Det går inte att gå omkring och vänta på ny materiel. Med den inställningen kommer Amf 1 klara omställningen av personalförsörjningen, avslutar Allan Widman.