Resor till insatsområden för Försvarsmaktens personal

Den vulkaniska askan har skapat stora störningar i flygtrafiken. Försvarsmaktens inriktning är att resor för så kallade leave-resenärer (ledighetsresor) ska genomföras som planerat.

Eventuella förändringar kommer att meddelas på forsvarsmakten.se samt direkt till den personal som berörs.