Problemlösare – en datatekniker

När problem med telefonuppkoppling, inkoppling av faxar eller annat datasystemtekniskt uppstår, då rycker datakommunikationsteknikerna in till undsättning. Under övningen Frisian Flags uppstart så upptäcktes kommunikationsproblem mellan Nederländerna och Sverige för flygunderhållsuppföljning.

Problemlösare och systemtekniker IT Anders Mattsson vid konfigurering och felsökningsdatorn. Foto: Louise Levin
Anders Mattsson och Johan Hagman.
Anders Mattsson och Johan Hagman. Foto: Louise Levin
Anders Mattsson och Johan Hagman. Foto: Louise Levin

När andra dagen på övningen Frisian Flag drog igång växte frustrationen hos flygteknikerna. Det berodde på att de inte fanns någon kontakt mellan datorerna för flygunderhållsuppföljning på Leeuwarden till dataservern som finns i Sverige. I stället för att mata in data i systemet för flygunderhållsuppföljning som kallas Fenix, fick de göra uppföljningen manuellt, vilket är mycket tidskrävande. Att aktuell data finns i systemet är viktigt eftersom det är genom Fenix informationen kommer som säger om flygplanet är i flygbart skick eller inte.

– Det handlar om flygsäkerheten i grund och botten. Får vi inte ingång Fenix så måste vi ställa in flygningarna, säger flygunderhållskompanichefen Torbjörn Niemi.

Egna tunnlar

Via Internet skickas data genom en klassificerad säker väg, en VPN-tunnel, och problemet var att detta inte gick att genomföra.

– Internet finns, men den typ av trafik som vi vill köra i systemet går inte för att den släpps inte igenom, suckar systemtekniker IT Anders Mattson.

Ett av problemen är att basen köper Internetanslutning från en leverantör i Leeuwarden och det innebär att basens egna kommunikations- och informationssystemtekniker inte kan konfigurera brandväggen.

Problem är till för att lösas

De provade olika uppkopplingar till Internet men gick bet.

– Vi har provat allt. Det som återstår att göra är handla en mobilt 3G-abonnemang, det löser problemet för stunden, säger ledningssystemdriftledare Magnus Björkemyr.

Via denna uppkoppling kunde flygteknikerna mata in data och flygunderhållsuppföljningen fungerar nu precis som det ska och flygövningen kan fortsätta som planerat.

– Det är roligt och givande när vi lyckas lösa problemen, säger Anders Mattson.

– Utan deras lösning hade vi inte kunnat flyga som vi nu gör, säger flygtekniker Johan Hagman.

Förutom att stödja flygteknikerna med deras datasystem så stöttar Anders och Magnus övriga delarna i svenska förbandet med installation av faxar, hårddiskar till datorer och installation av skrivare.