P 4 kallar till testhelg för NBG

– Ja okey, välkommen då på fredag vecka 15, säger Christer Flor och lägger på luren efter ett av alla de samtal han haft inför kommande testhelg. Christer är en av de på P 4 som stöttar kompanierna i arbetet med att planera inför helgen den 16-18 april.

De fysiska testerna under testhelgen är samma sorts tester som antagningstesterna till officersutbildning. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Den helgen kommer över 200 av dem som sökt till något av de kompanier som P 4 ska bidra med till Nordic Battlegroup (NBG) till Skaraborgs regemente för att testas. Testet är det sista steget innan det bestäms vem som ska få vilken befattning.

Vill hitta rätt person till rätt plats

– Vi nöjer oss inte längre med den gamla metoden att anställa personal endast efter en telefonintervju, säger Kent Winarve, personalhandläggare vid P 4.
– Här får vi möjlighet att träffa de sökande öga mot öga och göra de tester som krävs innan vi fattar beslut om anställning. De sökande får också en bra möjlighet att bekanta sig med blivande medarbetare och chefer samt arbets- och boendemiljön, menar Kent.

Anledningen till att det genomförs en sådan här testhelg är att man vill hitta rätt person till rätt befattning. Anställer man ”fel” person och det visar sig under kommande utbildning så har man dels en anställd som man i princip inte behöver och dessutom måste man lägga ytterligare tid och kraft på att söka efter rätt person till befattningen. En sådan felrekrytering kostar både tid, kraft och framför allt pengar.

Testhelgens olika delar

– Det är mycket som ska hinnas med under helgen, men vi ser det som viktig både för oss och för dem som söker. De får veta vilka krav som ställs på dem som anställd i NBG, fortsätter Christer och förklarar något om vad som kommer att hända under helgen.

De killar och tjejer som sökt och blivit kallade kommer att få träffa sina plutonchefer. De kommer att prata enskilt med dem, det blir som en anställningsintervju. På plats finns även psykologer till stöd för plutoncheferna.

En del av helgen är vikt för fysiska tester och hälsoundersökning. Testet blir en värdemätare för hur de sökande ligger till fysiskt och ger den enskilde en hint om träningen inför inrycket behöver förändras. Om det blir ledig tid mellan de olika passen får de sökande ett bra tillfälle att se sig om i Skövde för att se vad deras eventuellt nya bostadsort har att erbjuda.

 – Jag kommer att informera en del om anställningsvillkoren. Då får de bland annat veta vilken lön som gäller för varje befattning, vilket försäkringsskydd man har, arbetstidsregler, boendevillkor med mera, avslutar Kent.