Övning HELHETEN, ett avstamp för chefer

Fördröjande fältarbeten är förmågan att förändra terrängen till vår fördel och motståndarens nackdel. Efter sex veckor av grundläggande utbildning i fördröjande fältarbeten sätts en helhet samman för de studerande på officersprogrammet vid Fältarbetsskolan. Övning HELHETEN är en förberedelse för de blivande cheferna.

En ingenjörgrupp maskerar sin minering längs en väg. Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
Ingenjörgruppen på väg mot stridställningen.
Ingenjörgruppen på väg mot stridställningen. Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
Kadett Sebastian Winther protokollför varje enskild mina i en minering.
Kadett Sebastian Winther protokollför varje enskild mina i en minering. Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
Ingenjörgruppen på väg mot stridställningen. Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
Kadett Sebastian Winther protokollför varje enskild mina i en minering. Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten

Under tidig vår har de studerande vid Officersprogrammet vid Fältarbetsskolan tränat allt från orderarbete till praktisk färdighet att på ett riktigt sätt hantera minor. Kursen i fördröjande fältarbeten avslutades med en veckas övning som ett avstamp mot den stundande chefsträningen på 21.ingenjörbataljons samtliga ingenjörplutoner.

Veckan syftade till att sy ihop plutonchefens uppgifter inom ramen för ett kompani som genomför fordonsmarsch, upprättar förläggning, genomför fördröjande fältarbeten samt för fördröjningsstrid. Under övningen fick de studerande öva allt ifrån att leda sin vagn i plutonen till att hantera plutonens alla sambandssystem, detta i syfte att bädda för den stundande truppföringen.

Övningen startade med ordergivningar och fältlastning därefter fordonsmarsch mot uppgiften som skulle lösas på Skillingaryds övningsfält. På plats fick plutonen rekognosera och planera för att fördröja en motståndare, samtliga deltagare hade rollen att vara ingenjörplutonchef.

När stridsplanen var klar fick de studerande lösa plutonens gruppuppgifter i tur och ordning. Motståndaren framryckte mot den norra gruppens stridsställning som förstört vägen som ett hinder, indirekt artillerield var fiktivt planlagd att kunna skjutas. Gruppen fick stridskontakt och hanterade ingenjörgruppens vedermödor mot en motståndare utrustad med en pansarbandvagn.

Många slutsatser och erfarenheter drogs under övning HELHETEN, vilka kommer att vara nyttiga att ha med sig vid den kommande truppföringen under arméns slutövningsserie.