Övar delarna som en helhet

– Vissa saker går jättebra och med vissa saker märker vi att de inte ska mucka än, säger övningsledare Torbjörn Lorén och syftar på att detta är första övningen som de värnpliktiga satts ihop till en hel bataljon. Skedet med att få alla att fungera som en helhet har precis börjat.

Delar av bataljonen har kontroll över en del av garnisonsområdet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Övning utanför Försvarsmaktens område innebär också förflyttningar på vanliga trafikleder, vilka planeras för att kunna genomföras på så säkert sätt som möjligt.
Övning utanför Försvarsmaktens område innebär också förflyttningar på vanliga trafikleder, vilka planeras för att kunna genomföras på så säkert sätt som möjligt. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Några har skadats, fienden fortsätter att skjuta, nu prövas det om kunskaperna sitter även när situationen blir stressig.
Några har skadats, fienden fortsätter att skjuta, nu prövas det om kunskaperna sitter även när situationen blir stressig. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Övning utanför Försvarsmaktens område innebär också förflyttningar på vanliga trafikleder, vilka planeras för att kunna genomföras på så säkert sätt som möjligt. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Några har skadats, fienden fortsätter att skjuta, nu prövas det om kunskaperna sitter även när situationen blir stressig. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Hittills har de värnpliktiga utbildats till soldater, fått sin specifika befattningsutbildning och övat inom sitt kompani. Nu ska alla kompanier fungera tillsammans, de sätts ihop och ska under en gemensam ledning fungera som en mekaniserad bataljon.

Kompanierna i Skövde och Grenadjärkompaniet från Kvarn genomför mellan 13 och 20 april sin första bataljonsövning. Svårighetsgraden har höjts och uppgifterna blivit komplexare.

– Vi gjorde ett misstag och jag ”dog”, säger Christoffer som ligger utslagen där kompaniet just har tagit sig fram.
Med under momenten finns personal som följer allt som görs för att kunna utvärdera och på så sätt fortsätta utbilda soldaterna. Det är som vid all annan inlärning - ingen får körkort vid första lektionen utan man lär sig bit för bit och sedan ska helheten fungera.

Nu flyttar även övningen ut från att bedrivas på övningsfält till att också omfatta moment på andra områden. Försvarsmakten ska kunna verka där människor lever och bor och måste då också öva inom sådana områden.

Under den här övningen har de värnpliktiga bland annat fått lösa stridsuppgifter i bebyggd miljö, som är ett mycket troligt scenario om det skulle vara en verklig insats. Som bebyggd miljö har garnisonsområdet använts, där har bataljonen tagit sig fram hus för hus och motat tillbaka fienden. Men eftersom det är övning kommer fienden kunna resa sig igen för att på nytt göra motstånd och fortsätta öva soldaterna på deras uppgift.