Ombordbaserad helikopter en ovärderlig resurs

Att operera helikopter från fartyg ställer speciella krav på säkerheten. Landningsplatsen kan röra sig flera meter upp och ner och vindarna kan göra det svårt att hålla helikoptern stabilt. Samtidigt är helikoptern en ovärderlig resurs till sjöss.

På HMS Visby har hundratals landningar gjorts. Foto: Försvarsmakten
Landning när fartyget gör hög fart
Landning när fartyget gör hög fart Foto: Försvarsmakten
Magnus Andersson, tredje från höger, är utbildad HCO, Helikopter Control Officer.
Magnus Andersson, tredje från höger, är utbildad HCO, Helikopter Control Officer. Foto: Försvarsmakten
Två helikoptrar på HMS Carlskronas däck under förberedelserna inför operation Atalanta.
Två helikoptrar på HMS Carlskronas däck under förberedelserna inför operation Atalanta. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Landning när fartyget gör hög fart Foto: Försvarsmakten
Magnus Andersson, tredje från höger, är utbildad HCO, Helikopter Control Officer. Foto: Försvarsmakten
Två helikoptrar på HMS Carlskronas däck under förberedelserna inför operation Atalanta. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten

Under det senaste året har stora steg tagits mot att landa, starta och använda helikoptrar från fartyg. Något som inte minst kommer att visa sig under HMS Carlskronas kommande insats i de pirathärjade vattnen utanför Somalia. I skrivande stund övar två helikopter 15 tillsammans med HMS Carlskrona i Adenviken. Bara det senaste året har flera hundra starter och landningar gjorts i olika väderförhållanden ifrån både Visbykorvett och HMS Carlskrona.
– På kort tid har vi gjort 89 landningar och lika många starter med helikopter 15 från fartyget, säger Jörgen Sjövik som är fartygschef på HMS Visby.

Egentligen är inte samverkan med helikoptrar något nytt för marinen. Marinens fartyg har under många år samverkat med helikopter, inte minst under ubåtsjakterna på 1980- och 1990-talet. Dessa helikoptrar var dock landbaserade. Några vanliga uppgifter för en modern helikopter kan vara sjukvårdstransporter, ubåtsjakt eller som i operationen i Adenviken att spana efter, identifiera och rapportera piratverksamhet.

– Vad vi än gör till sjöss så blir resultatet bättre när helikopter är med. Sjöoperativ helikopter är en självklar del i en modern marin verktygslåda, säger chefen för tredje sjöstridsflottiljen, Anders Olovsson.

När ett fartyg väl har ett godkänt helikopterdäck kan man landa ner även utländska helikoptrar, eftersom tillvägagångssättet och rutiner följer en gemensam standard. En vältränad besättning som leder helikoptern, hanterar brand eller andra möjliga problem är ett måste.

Ett bra samarbete med den danska marinen har funnits under flera år. Dansk helikopter har landat på Visbykorvett och svenska officerare har tjänstgjort i danska fartyg. En av dem är Magnus Andersson, normalt ubåtsjaktofficer på korvetten HMS Stockholm. Han har under nästan två månader utbildats till HCO, Helikopter Control Officer, på Sövaernets Specialskole i Fredrikshamn. Den teoretiska utbildningen har varvats med simulatorträning. Utbildningen har sedan examinerats under verkliga förhållanden på danska marinens fartyg HDMS Hvidbjörnen och HDMS Triton i farvattnen runt Grönland och Island.

– Det har varit några lärorika veckor ombord, allt i en miljö vi svenskar inte är vana vid, säger Magnus Andersson.

Utbildningen ger den kunskap som krävs för att kontrollera minst en helikopter som opererar tillsammans med fartyg till sjöss. Det innebär att HCO, i första hand vid dåliga väderförhållanden och vid eventuella nödsituationer, skall kunna leda helikoptern vid start och framför allt landning.

Den 14 april går HMS Carlskrona in i operation Atalanta med en helikopterenhet. För första gången använder Sverige ombordbaserad helikopter i en marin internationell insats. På sikt innebär övergången från övning till insats ett viktigt steg i utvecklingen av svensk sjöoperativ helikopterförmåga. Men här och nu hjälper alla de timmar som lagts ner på förberedelser till att skapa säkra sjövägar runt Afrikas horn och bidrar till att matleveranserna kommer fram till den drabbade befolkningen i Somalia.