Om olyckan är framme

Redan på hemmaplan i Sverige började utbildningen för hur förbandet ska agera vid en eventuell olycka. Det finns en krisledningsplan och rutiner för hur efterföljande krisstöd ska fungera.

Sverige har två ambulanser med beredskap. Den ena kan vara färdig för utryckning inom 5 minuter och den andra inom 30 minuter. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Det sker ständigt utbildning inom krisledning, krisstöd och sjukvård inom förbandet.
Det sker ständigt utbildning inom krisledning, krisstöd och sjukvård inom förbandet. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Förbandschefen KS21, Lena Persson Herlitz.
Förbandschefen KS21, Lena Persson Herlitz. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Det sker ständigt utbildning inom krisledning, krisstöd och sjukvård inom förbandet. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Förbandschefen KS21, Lena Persson Herlitz. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Vid en olycka kommer det första larmet till B9 som är Camp Victorias ledningscentral. Det är här arbetet startar och det är viktigt att efterföljande larmningar går snabbt. Ledningscentralen larmar sjukvård och vid behov den beredskapsstyrka som finns på skyttekompaniet. Samtidigt drar krisledningsgruppen igång sitt arbete. Gruppen jobbar i tre funktioner: information, sjukvård och personal. Informationstjänsten ser till att rätt information kommer ut till resten av förbandet och hem till Sverige. Sjukvård håller en kontinuerlig dialog med sjukvårdare på plats vid olyckan och med motsvarande funktion i Sverige. Personalfunktionen håller bland annat kontakten med sin motsvarighet på Högkvarteret hemma i Sverige och tar fram anhöriguppgifter till dem som varit med om olyckan. De inblandade ska i största möjliga mån själva ringa hem och berätta om vad som hänt.

När behovet av krisledning minskar övergår det oftast i någon form av krisstödsarbete. Syftet är att det ska finnas ett stöd för dem som varit med om olyckan och att de även psykiskt ska må bra. Sjukvårdare och pastor finns till hands för dem som behöver stöd.
− Det handlar om att visa att vi finns där, att vi lyssnar om någon vill prata, säger Mikael Sundqvist, pastor på KS21.

Det genomförs alltid avlastningssamtal med plutonchef eller gruppchef. Cheferna är utbildade på den här formen av samtal och om så önskas kan även pastor närvara vid samtalet.
− Larmning av sjukvårdsresurser och krisledning är prioriterat att öva initialt i insatsområdet. En väl fungerande larmkedja och sjukvård är en stor trygghet för soldaterna, säger förbandschefen Lena Persson Herlitz.

Krisledningsövningar har genomförts flera gånger inom förbandet och förbättringar i rutiner och arbetssätt har gjorts efterhand. I förra veckan inträffade en trafikolycka med fyra svenska soldater. Tre fick lindrigare skador och en var helt oskadd. Både krisledningen och krisstödet sattes på prov och det fungerade bra.
− Krisledningsarbetet påbörjades snabbt och fungerade bra, kanske främst beroende på snabbhet och precision i larmning från B9, säger Anders Hedin som är chef över krisledningsgruppen.