ÖB i flygtillbud i Afghanistan

Nosstället på ett av regeringsplanen skadades när piloten taxade ut för att starta från Marmals flygfält utanför Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan på tisdagskvällen. En av passagerarna ombord var ÖB, Sverker Göranson.

– Jag kände hur det skakade till och planet stannade. Jag förstod på en gång att något hade hänt, säger ÖB Sverker Göranson.
Planet, vars militära beteckning är TP 102, är en Gulf Stream IV. Besättningen var i Afghanistan för att flyga ut ÖB och ytterligare nio passagerare. Tillsammans med besättningen var det 13 personer ombord.


Planet var färdiglastat och redo att lyfta efter klockan 21 på tisdagskvällen. När piloten rullade ut mot startbanan körde han av hittills okänd anledning in i en ramp och nosstället skadades.


Efter att säkerhetskontroller vidtagits och det konstaterats att ingen skadats evakuerades samtliga ombord via ordinarie utgång. ÖB och hans sällskap fick därmed en extra natt i Afghanistan.
– Jag har haft oerhört intensiva dagar när jag besökt våra insatta förband i Adenviken och Afghanistan och fått flera kvittenser på att vi verkar, syns och respekteras. Att nosstället nu vek sig när vi skulle lämna, är smolk i glädjebägaren, säger Sverker Göranson.


Vad som orsakade att planet körde in i rampen kommer att utredas av Försvarsmakten på begäran av SHK, Statens haverikommission.