Ny chef för svenska OMLT i Afghanistan

Överste Mats Blom har tagit över som chef för svenska OMLT i Afghanistan. Vid en ceremoni den 12 april på camp Mike Spann lämnade nuvarande chefen Roy Abelsen (Norge) över till Mats Blom (Sverige).– Det känns bra, faktiskt jättebra. Det här är det mest intressanta jag kan tänka mig att göra. Det ska bli spännande, säger en glad Mats Blom.

Överste Mats Blom, ny chef vid OMLT i Afghanistan. Foto: Försvarsmakten

OMLT är en förkortning som uttyds Operational Mentoring and Liasion Teams (Operativa mentor- och samverkansteam). Teamen är en del i stödet till uppbyggnaden av Afghanistans försvarsmakt. Mentorerna fungerar som coach, handledare, lärare och som förbindelselänk till samverkande internationella styrkor.

OMLT följer det förband de understöder i alla situationer, såväl under utbildning som under insatser. En viktig uppgift är att svara för samverkan och samordning med internationella förband i området.

Mats Blom startade sin militära bana som infanterist för att sedan övergå till att bli signalist. Han arbetar med strategisk analys vid högkvarteret i Stockholm och tar nu tjänstledigt för att arbeta i Afghanistan sex månader framöver.

– Jag har arbetat i utländska missioner vid tre tillfällen, senast var 2006 här i Afghanistan och då som stabschef vid Regional Command North (RCN). Nu ska jag vara chef för OMLT, vilket innebär att jag ska leda ett multinationellt mentorteam som ska stödja den afghanska brigadchefen för den 1:a brigaden och hans stab. Jag ska hjälpa till att utbilda men också samordna och samverka med de styrkor som Isaf har i Afghanistan, säger Mats Blom.