NBG soldater på P 4

Många kallades och kom, de flesta var lämpliga och förhoppningsvis är rätt utvalda. Det gäller sökande till de två kompanier som P 4 ska bidra med till Nordic Battlegroup, NBG, som under två dagar testades i Skövde.

Det var både styrke- och konditionstest på de fysiska testerna. Foto: Annie Åhlund/Försvarsmakten
Markus Gunnarsson, plutonchef på trosskompaniet, diskuterade några av intervjuerna med Börje Rosmark.
Markus Gunnarsson, plutonchef på trosskompaniet, diskuterade några av intervjuerna med Börje Rosmark. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Markus Gunnarsson, plutonchef på trosskompaniet, diskuterade några av intervjuerna med Börje Rosmark. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I slutet av mars började uttagningarna till befattningarna i NBG. Då matchades individer som sökt mot befattningskraven. Plutoncheferna ringde upp och telefonintervjuade dem som verkade matcha och många av dem kallades till testhelg i Skövde.

Helgen den 16-18 april var det dags för genomförandet av testhelgen, förutom för de värnpliktiga på P 4 som sökt, de testas vid senare tillfälle. Förutom hälsoundersökning och fysiska tester så intervjuades de sökande av plutonscheferna.

På plats fanns också Börje Rosmark som arbetar som psykolog på Försvarsmakten HR-centrum. Innan intervjuerna började hade han en genomgång med plutonscheferna och gav dem synpunkter och råd inför intervjuerna, lite tips om vad de ska kolla efter.
– Sedan finns jag här under dagen och kan vara bollplank åt dem som intervjuar. De kommer hit om de är något som gjort dem fundersamma under intervjun och jag försöker stötta dem att komma fram till sin egen bedömning, berättar Börje. 

Intervjuerna bidrar till att det blir en större träffsäkerhet med vilka man väljer ut till de respektive befattningar. Det ger även dem som sökt en större inblick i vad som väntar. Detta kommer att bidra till att minska risken för felrekrytering.

– Det var bra att få träffa befäl och andra som har sökt, tyckte Emil Brihall som var en av dem som sökt en befattning på NBG och syftade på att det mellan intervjuerna och de olika testerna blev tid över där de sökande fick möjlighet att bekanta sig med varandra.

– Jag hörde folk som diskuterade att söka gemensamt boende och andra som var med redan förra gången vi satte upp NBG, som gav nya sökande lite tips, säger Christer Flor som var en av dem som samordnade dagen. Nu ska helgen utvärderas men det känns som detta var ett bra sätt att rekrytera personal på.