Monitor i Nepal

FN-missionen Unmin (United Nations Mission in Nepal) har som uppgift att stödja fredsprocessen i Nepal. Detta görs bland annat genom att monitorer övervakar maoistgerillans (Peoples Liberation Army – PLA) huvudförläggningar, så kallade Main Cantonment Sites, MCS.

Sedan 2007 har Försvarsmakten tre monitorer i Nepal. Foto: Försvarsmakten
MCS 7 ligger inbäddad i grönskan i ett otillgängligt område i Nepal.
MCS 7 ligger inbäddad i grönskan i ett otillgängligt område i Nepal. Foto: Försvarsmakten
Monitorernas kontor i ett tält.
Monitorernas kontor i ett tält. Foto: Försvarsmakten
MCS 7 ligger inbäddad i grönskan i ett otillgängligt område i Nepal. Foto: Försvarsmakten
Monitorernas kontor i ett tält. Foto: Försvarsmakten

Sedan fredsavtalet mellan PLA och Nepals armé slöts 2006 finns PLA:s gerillasoldaer på sju MCS som konstant övervakas av Unmin. Man får inte lämna kasernerna utan tillstånd från Unmin.

Sverige skickade 2007 tre monitorer från Försvarsmakten för att delta i Unmin.

På MCS nummer sju finns tolv Unminanställda varav två till fyra monitorer. Monitorerna är civilklädda och obeväpnade eftersom de ingår i FN:s enda politiska mission. De övervakar de omkring 2 300 PLA-soldater. Platsen ligger väldigt otillgängligt i den västra delen av Nepal, med mycket dålig väg den sista biten.

Monitorernas uppgift består bland annat av dygnet-runt-bevakning av containrar som innehåller gerillans vapen och ammunition samt utbetalning av soldaternas löner.

Man besöker även regeringstrupperna, men dessa besök måste alltid föranmälas. Monitorerna har tre fordon till sitt förfogande och kommunicerar med omvärlden med sattelittelefon och radio. Inom området finns även en helikopterplats, som är väldigt viktigt under monsunperioden då det kan vara problem att lämna området landvägen.

Unmin-personalen är självförsörjande när det gäller proviant och drivmedel. På fritiden har man tillgång till internet så att man kan hålla kontakt med familjen, se på film med mera. Det finns även en badmintonplan och ett gym.