Militär ledning sätts på prov

1 500 militärer från Sverige och tjugo andra länder intar Enköping på måndagen. Då går startskottet för årets största övning vid Ledningsregementet.

Övningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE, har deltagare från över tjugo länder. Bilden är från förra årets övning. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten

Combined Joint Staff Exercise, CJSE, är en övning i att leda militära operationer.

Bland annat övas Högkvarteret för Nordic Battlegroup för första gången i fält. Stabsplatsen som nu byggs upp kommer att bli deras hem och arbetsplats om styrkan rycker ut i insats och flygs då iväg till insatsområdet.

Övningen bedrivs den 19-29 april i samverkan mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan.