Medaljerade för sin andra insats

Den pluton ur 313:e luftburna skvadronen på som nyligen återvänt till Sverige och efter att ha varit insatta i Afghanistan välkomnades och medaljerades på tisdagen den 27 april.– På uppdrag av överbefälhavaren ber jag att få framföra Försvarsmaktens tack för era insatser i Afghanistan, sa regementschefen på K 3, överste Anders Löfberg i sitt tal till soldaterna.

Marcus och hans kamrater avtackas av regementschefen och närmaste befälet. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

Med en gemensam lunch i Generalssalen i Karlsborgs fästning och därpå följande medaljceremoni avtackades tredje pluton ur skvadronen för sina insatser för Sverige. Alla soldater fick sin andra utlandsmedalj för insatser i rikets tjänst under sin tid som beredskapssoldat vid Livregementets husarer.

Efter medaljeringen intervjuades en av husarerna, Marcus från Stockholm, om vad han upplevt under den senaste insatsen och sina intryck av landet.
– Eftersom vi hade varit där förut kom vi snabbt igång med våra uppgifter. Uppgiften var att stödja förbandet på plats där nere i den situation de befann sig i efter det att två officerare och en tolk stupat. Det var naturligtvis en tryckt men ändå bra stämning på förbandet, alla var naturligtvis tagna av situationen men kunde ändå fullgöra sin uppgift, berättar Marcus.

Hur var kontakten med befolkningen?
– Jag tycker att vi har en bra erfarenhet nu och en bra utbildning i botten med vett och etikett, respekt för olika kulturer och respekten för andra människor, särskilt äldre och kvinnor, som vi fått här på K 3. Man får en bra kontakt med civilbefolkningen och vi försöker att vinna deras förtroende genom vårt uppträdande.

Hur var vädret?
– När vi kom ner så var det kallt med temperaturer strax över nollan. Det var vinter precis som här hemma. Men under tiden vi var där nere så blev det vår och temperaturen steg på dessa två månader från ungefär 5 till runt 35 grader varmt. Men temperaturen har under tiden vi var där varierat kraftigt. Just nu är det grönt och fint och man kan odla, lite längre fram blir det för varmt och torrt.

Vad bestod era uppgifter mestadels av?
– Vi sysslade huvuddelen av tiden med vakt och eskort men i slutet av tjänstgöringen var vi med på en operation tillsammans med den afghanska armén och polisen. Jag tycker det är väldigt givande när vi är i utlandstjänst och under insats. Jag trivs bra med det.

Vad händer nu?
– Framtiden innebär fortsatt beredskapstjänst och träning här i Karlsborg och vi är beredda på att sättas in om så skulle behövas. Vi har varit lediga en vecka sedan hemkomsten och därefter var det full fart här hemma igen med en övning uppe i Värmland som var bra. Vi övar ju för insats varje dag. Nästa steg efter beredskapsperioden är att vara med i den Nordiska stridsgrupp som sätts upp under hösten för att stå i beredskap under första halvåret 2011.