Luftvärnsregementet söker soldater

Försvarsmakten går ifrån pliktsystemet och in i ett frivilligt system den första juli i år. Därför behöver Försvarsmakten börja anställa soldater. I första hand söks de som genomför värnplikten just nu. Därför bjöds regementets alla inneliggande värnpliktiga in till en information om vad Försvarsmakten och Lv 6 har att erbjuda som arbetsgivare.

Lv 6 söker bland annat robotsoldater för robot-70-systemet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Nu har rekryteringen av soldater till den 61:a luftvärnsbataljonen startat på Lv 6. Fram till den första juni har de som genomgått värnplikten möjlighet att söka. I augusti kommer Lv 6 att ha anställt de första 40 soldaterna. Befattningarna kommer att vara tidsbegränsade till max två år, i väntan på nya lagar som tillåter längre anställningstid. Från årsskiftet kommer ytterligare 80 soldater att anställas och 2014 när omorganisationen skall vara helt klar, kommer Lv 6 att ha runt 300 kontinuerligt tjänstgörande soldater. Därför har även 1900 tidigare värnpliktiga fått ett brev hemskickat med en intresseförfrågan.

– Vad blir lönen? Vad innebär ett övningsdygn? Är det ok att söka till soldat även om man också sökt till specialistofficersutbildningen? Kan man få förlängt efter två år?
Frågorna till major Thomas Persson var många, men alla kunde han inte svara på.
– Lagen om anställningsskydd gör att två år är det längsta en visstidsanställning kan vara, men nya förslag som diskuteras på hög politisk nivå, kan ändra på det framöver.
– Vad gäller lönen kan jag idag inte exakt säga vad den blir än, men jag bedömer att den bör hamna mellan 16 och 18 tusen i månaden.

– Men det är inte i första hand lönen som gör att Försvarsmakten lockar, lägger Thomas Persson till. Ni har här möjlighet att till en personlig utveckling och en gemenskap jag tror är svår att hitta någon annan stans. För er del kommer ni vara banbrytare och pionjärer som anställda soldater och ha möjlighet att få åka på internationell tjänstgöring. Det här är också ett bra första jobb där ni får arbetslivserfarenhet om ni är osäkra på vad ni ska göra i framtiden.

Fler möjligheter

Ett tag till kan de värnpliktiga också söka till tjänster i utlandsstyrkan. Utlandsstyrkan kommer att försvinna som begrepp 2011 då man slutar att skilja på de förband som finns hemma och de som är insatta utomlands. ”Samtliga förband, utom Hemvärnet, ska kunna användas i insatser såväl nationellt som internationellt” heter det i regeringsbeslutet.

Det finns många vägar in i Försvarsmakten för årets värnpliktiga. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna höll en egen genomgång om vad de har att erbjuda. Kvar finns också möjligheten för de värnpliktiga att söka officersutbildningarna, officersprogrammet (OP) och specialistofficersutbildningen (SOU).