Likt en kameleont

Just nu är de nio containrarna i Fredrikshamn i Danmark Håkan Allgurén och hans medarbetares arbetsplats. Där har de allt de behöver för att kunna lösa logistiken för de deltagande svenska fartygen i övningen Brilliant Mariner. Förutom sitt deltagande i övningen pågår den dagliga verksamheten med stöd till bland annat insatsen utanför Somalias kust.

För första gången genomförs bunkring till sjöss mellan korvett av Visbyklass och utländskt fartyg. Foto: Örjan Gidlöf/Försvarsmakten
Mitt jobb handlar om att vara flexibel säger Håkan Allgurén.
Mitt jobb handlar om att vara flexibel säger Håkan Allgurén. Foto: Andreas Åbom/Försvarsmakten
Solen skiner över den rörliga marina underhållsledningsplutonen på plats i Danmark under övningen Brilliant Mariner.
Solen skiner över den rörliga marina underhållsledningsplutonen på plats i Danmark under övningen Brilliant Mariner. Foto: Andreas Åbom/Försvarsmakten
Mitt jobb handlar om att vara flexibel säger Håkan Allgurén. Foto: Andreas Åbom/Försvarsmakten
Solen skiner över den rörliga marina underhållsledningsplutonen på plats i Danmark under övningen Brilliant Mariner. Foto: Andreas Åbom/Försvarsmakten

Håkan sitter vanligtvis i Karlskrona på marina basbataljonen och arbetar som systemingenjör (för ammunition- och vapensäkerhet) men deltar när det är möjligt på övningar med den rörliga marina underhållsledningsplutonen FNSU (Forward Naval Support Unit). Den internationella benämningen är National Support Element (NSE).
– Det är som en batteriladdning att få åka iväg och arbeta på det här sättet. Det tillför energi till det dagliga arbetet säger Håkan. Just nu ingår han i den grupp som leder den logistik som är riktad mot de svenska enheterna i övningen. De har det nationella ansvaret för att se till att exempelvis reservdelar som inte finns tillgängliga kommer fram. Det är många specifika svenska system som behöver underhållas eller som kan drabbas av haveri. Håkan får in ärendet, skickar vidare, följer upp och jagar på för att få uppgiften löst så snabbt som möjligt.

Det kan också röra sig om bunkring av drivmedel. Söndagen den 18 april genomfördes ytterligare en milstolpe för Visbykorvetterna. För första gången, tillsammans med en utländsk enhet, genomfördes bunkring till sjöss (RAS, Replenishment At Sea) tillsammans med det norska stödfartyget HNMS Valkyrien. Sedan början av övningen har svenskt NSE placerat ut teknisk personal och reservdelscontainrar ur 34:e underhållsdivisionen ombord på HNMS Valkyrien för att verka framskjutet, så nära de svenska korvetterna som möjligt. Söndagens bunkring har föregåtts av övningslöpor tidigare under övningen där proceduren för RAS samt uppkoppling genomförts.

– Vi är flexibla, uppbyggda av olika moduler och kan likt en kameleont fungera i många olika skepnader alltifrån fred till fullt krig. Under den här övningen i Danmark har de som exempel inte med sig kök utan ”spiser” tillsammans med danskarna. Håkan har varit med i förbandet sedan 2001 och är en av eldsjälarna.

Natoövningen Brilliant Mariner äger rum i Nordsjön och har tio deltagande länder och sysselsätter 6500 personer. Sverige är inbjuden att delta i övningen som enda PfP-land (Partnership for Peace). Sveriges bidrag består av svenskt NSE och minröjningsfartyget HMS Koster, korvetterna HMS Härnösand och HMS Helsningborg.